pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 118.3695
USD 103.9971
CHF 104.4744
GBP 133.887
CAD 78.4423
HRK 15.9193
BAM 60.5214
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
11.05.2018.Novosti

Poreznici kontrolišu firme i preduzetnike

Poreznici su tokom poslednjih dana nastavili kontrole firmi i preduzetnika, pa su mnogim vlasnicima preduzeća - vezali ruke. Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, preduzeća, dok su pod "lupom" poreznika, ne mogu da se ugase, izbrišu, promene status, zamene osnivača, člana, ime, pa ni sedište poslovanja. Ista ograničenja odavno važe i za sve kojima je iz nekog razloga privremeno oduzet poreski identifikacioni broj PIB.

Agencija za privredne registre poslednjih dana je u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja upisala čak 30.000 novih mera, a većina se odnosi na poreske kontrole. Sve dok poreznici ne obaveste APR da su završili sa kontrolom, preduzeća ne mogu da menjaju podatke u registru privrednih subjekata.

- APR elektronskim putem obaveštava Poresku upravu o izvršenom upisu u Registar privrednih subjekata podataka o osnivanju, povezivanju i prestanku privrednog subjekta, statusne i promene oblika organizovanja subjekta, u vezi sa stečajnim postupkom, kao i drugih podataka od značaja za pravni promet - navode u Agenciji za privredne registre.

- Pored toga, APR elektronski šalje Poreskoj upravi podatke o promeni osnivača, oblika organizovanja, naziva, delatnosti, visine osnovnog uloga i mesta sedišta, kao i o drugim promenama od značaja za utvrđivanje poreza. Privredni subjekat, s druge strane, ne može da se briše iz Registra privrednih subjekata niti može da registruje statusne i druge promene u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola.

Jedino što Agencija za privredne registre može da radi i u periodu poreske kontrole i u slučaju privremenog oduzimanja PIB-a je promena podataka u vezi s obavljanjem delatnosti preduzetnika u slučajevima određivanja, odnosno promene poslovođe preduzetnika. 

Diskvalifikovani
U Centranu evidenciju ogračenja prava se "ulazi" zbog, između ostalog, zabrane obavljanja delatnosti, zabrana raspolaganja novcem, zabrana vršenja dužnosti, zabrana raspolaganja udelima, sankcije poreskih i drugih inspektora, kao i oduzimanja licenci.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share