pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.9612
USD 105.492
CHF 104.5199
GBP 134.9207
CAD 78.3067
HRK 15.8768
BAM 60.3126
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
13.05.2018.Politika

Gotovina odlazi u istoriju

Gotovina odlazi u istorijuKeš odlazi u istoriju, jer će gotovog novca biti sve manje u upotrebi. Zamenjuje ga elektronsko plaćanje bilo na kompjuteru, bilo putem mobilnih telefona. Navike potrošača ubrzano se menjaju i za nove generacije koje popularno zovu milenijumci to je nešto sasvim normalno.

U Srbiji se u tome daleko odmaklo, a s ovogodišnjim uvođenjem instant plaćanja, koje podrazumeva da neko nešto plati i da za nekoliko sekundi primalac dobije novac, u potpunosti ćemo uhvatiti korak sa najrazvijenijim zemljama. Na to nas, uostalom, obavezuju i propisi EU.

U Narodnoj banci (NBS) kažu da instant plaćanja predstavljaju trenutno najsavremeniji metod plaćanja u svetu. U doba ubrzane digitalizacije i brzog tehnološkog razvoja, korisnici i u oblasti plaćanja imaju očekivanja o postojanju mehanizama koji će im omogućiti isto iskustvo kao i plaćanje gotovim novcem, ali koje je prilagođeno elektronskom poslovanju i elektronskom načinu života.

Digitalizacija u svim sferama društvenog života, velika rasprostranjenost i mogućnosti „pametnih” telefona, i sve veća zastupljenost elektronskih sadržaja i usluga, dovode do pojave novih očekivanja i novih zahteva kupaca i prodavaca. Navike korisnika se menjaju, kupci žele da u svakom trenutku mogu sa bilo kog mesta da kupe šta žele, a prodavci da roba bude plaćena u najkraćem mogućem roku.

– NBS želi da pruži stanovništvu i ekonomiji zemlje infrastrukturu za najsavremeniji metod plaćanja, koji trenutno postoji u svetu, a time i podstakne bržu promenu navika stanovništva i privrede u ovom segmentu. Zbog toga je sredinom prošle godine pokrenula projekat uspostavljanja platnog sistema za instant plaćanja, infrastrukture za bezgotovinska plaćanja, koja će korisnicima omogućiti trenutnu potvrdu o dostupnosti novčanih sredstava na strani platioca, trenutnu potvrdu o izvršenju transakcije i trenutnu dostupnost sredstava na strani primaoca plaćanja – kažu u NBS.

Planirano je da platni sistem započne sa radom krajem oktobra ove godine, kao i da sve banke učestvuju u ovom sistemu kako bi svi tekući računi korisnika platnih usluga bili dostupni za izvršavanje instant plaćanja.

Instant plaćanja predstavljaju plaćanja dostupna građanima i privredi 24 časa, odnosno 365 dana sa trenutnim ili skoro trenutnim izvršenjem transakcija i odobrenjem računa primaoca plaćanja, uz potvrdu platiocu u roku od nekoliko sekundi od iniciranja transakcije.

Dakle, u bilo koje doba dana građani i privreda moći će korišćenjem svojih e-banking ili m-banking aplikacija da iniciraju instant plaćanje koje će biti izvršeno, tačnije, sredstva će biti preneta na račun primaoca u roku od nekoliko sekundi, i taj primalac će moći njima slobodno da raspolaže, da ih koristi za druga plaćanja.

Takođe, instant plaćanja moći će da se iniciraju i direktno na prodajnim mestima (fizičkim i internet prodajnim mestima) korišćenjem QR koda (skeniranjem tog koda) ili korišćenjem NFC beskontaktne tehnologije.

Koji način plaćanja će biti omogućen korisnicima zavisi od banke čiji je korisnik klijent i tehničkih mogućnosti pametnog telefona koji poseduje. Pored elektronskih kanala, instant plaćanja moći će da se iniciraju i na šalterima u okviru ekspozitura banaka i drugih pružalaca platnih usluga.

Sve prednosti koje će doneti instant plaćanja trenutno ne poseduje nijedan platni instrument uključujući i platne kartice, jer je reč o najsavremenijem platnom rešenju u svetu. NBS će niskom tarifnom politikom, kada su u pitanju usluge sistema za instant plaćanja, dodatno stimulisati upotrebu ovog načina plaćanja i stvoriće uslove da banke ponude povoljne cene ovog servisa za krajnje korisnike.

Instant plaćanja su za banke pokretač novih poslovnih mogućnosti (kroz dodatne proizvode koji će biti ponuđeni potrošačima, preduzećima i trgovcima), jačanje odnosa sa postojećim korisnicima i pridobijanje novih korisnika i njihovo zadržavanje.

Kada su u pitanju privredni subjekti, upotreba instant plaćanja omogućiće im plaćanje i prijem sredstava takođe 24 časa cele godine uz trenutan prenos sredstava, efikasniji tok novca i unapređenje procesa uparivanja plaćanja sa računima za prodatu robu ili pružene usluge, ubrzanje plaćanja na fizičkoj lokaciji na kojoj se obavlja plaćanje i dodatno smanjenje obavljanja plaćanja u gotovom novcu.

Instant plaćanja donose prednost i za državne institucije zbog povećane efikasnosti plaćanja poreza i drugih državnih dažbina, isplati socijalnih davanja i drugih plaćanja u vezi sa državnim institucijama.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share