pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 118.3975
USD 103.7573
CHF 104.9809
GBP 133.4808
CAD 78.3052
HRK 15.9366
BAM 60.5357
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
16.05.2018.Poslovno Jutro

Lista supstanci koje se ne smeju naći u dijetetskim proizvodima

Lista supstanci koje se ne smeju naći u dijetetskim proizvodimaNa predlog PKS, Ministarstvo zdravlja formiralo je Radnu grupu za rešavanje neusaglašenosti u postupku sprovođenja Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda, koju čine svih učesnici u postupku davanja mišljenja i analiza koje prethode upisu u registar dijetetskih proizvoda, kao i predstavnici privrede.

Osnovni problem Radna grupa vidi u regulativi koja daje previše prostora za različita tumačenja. Do donošenja novih pravilnika koji uređuju oblast dijetetskih proizvoda, članovi Radne grupe postigli su dogovor da se od strane Privredne komore Srbije poslednjeg dana u mesecu delegiraju trenutni problemi subjekata u poslovanju hranom u procesu dobijanja stručnog mišLjenja i kategorizacije dijetetskog proizvoda.
 
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i Farmaceutski fakultet Univerziteta privredne akademije u Novom Sadu, uspostavili su listu supstanci koje se ne smeju naći u dijetetskim proizvodima, tzv. negativnu listu, koja će se po potrebi ažurirati.

Sadržaj negativne liste postavljen je na internet stranici Privredne komore Srbije i može se pristupiti putem linka http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=1804 - polje  Negativna lista supstanci u dijetetskim proizvodima.

Postojeća regulativa koja uređuje oblast dijetetskih proizvoda ne pravi razliku između pakovanja proizvoda koji je proizveden u republici Srbiji i proizvoda koji se uvozi u Republiku Srbiju u stranom pakovanju.

Proizvod u stranom pakovanju mora da sadrži i tekst deklaracije na srpskom jeziku ali previše opšte formulacije u pravilnicima subjekte u poslovanju hranom mogu da dovedu u prekršaj zbog neadekvatnog tumačenja.

U cilju otklanjanja ovih opasnosti Grupacija proizvođača, uvoznika i distributera dijetetskih suplemenata jedinstvena je u stavu da je potrebno pokrenuti inicijativu u cilju preciziranja podzakonskih akata.

U aktivno članstvo Grupacije su primljene kompanije: JGL doo Beograd i 4U Pharma doo Beograd.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share