pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.9804
USD 104.6389
CHF 105.2175
GBP 132.592
CAD 78.4288
HRK 15.9018
BAM 60.3224
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
11.10.2018.Danas

Razvojna agencija zakinula budžet za 22 miliona dinara

Razvojna agencija zakinula budžet za 22 miliona dinaraOd pet kontrola koje je državna revizorska institucija objavila prema planu za ovu godinu, samo je Agencija za borbu protiv korupcije u oba pregledana segmenta, finansijski izveštaj i pravilnost poslovanja, dobila prelaznu ocenu.

Finansijski izveštaji Kliničko-bolničkog centra Dedinje su ispravni, navodi DRI, ali ne i poslovanje, jer je bez javnih nabavki kupljen materijal vredan 32,6 miliona dinara. U Izveštaju se navodi da je to učinjeno „zbog nedovoljno efikasnih procedura“.

Takođe, zbog uvedenog prekovremenog rada za zaposlene sa skraćenim radnim vremenom, ali i zbog nezakonito utvrđenog prava na skraćeni rad, nepravilno je isplaćeno 9,2 miliona dinara, dok naplata prihoda od 4,6 miliona dinara nije u potpunosti usklađena sa propisima.

Najviši iznosi nepravilno knjiženog novca nalaze se u izveštaju iz kontrole Razvojne agencije Srbije, ali revizor ima rezervu i kada je reč o pravilnosti poslovanja te institucije. RAS je, tvrdi DRI, budžet Srbije „zakinula“ za više od 22 miliona dinara, koliko je trebalo da prenesu još 2015. kada su preuzeli fondove ugašene Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

Tome treba dodati i da članovima Upravnog odbora nisu isplaćene naknade sa umanjenjem od deset odsto, koliko je tada propisano novim zakonom, čime je budžetu uskraćeno 291.000 dinara.

Ni oko 15 miliona dinara osnovnog kapitala, preuzetog od, takođe ugašene Nacionalne agencije za regionalni razvoj, nije upisano u registar. Nije uspostavljena ni interna revizija, a u tromesečnim izveštajima o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki, koji su dostavljeni Upravi za javne nabavke, više je iskazana vrednost javnih nabavki male vrednosti za oko osam miliona dinara, kao i vrednost zaključenih ugovora za 7,5 miliona.

U finansijskom izveštaju, preko milijardu dinara više su prikazani nematerijalni troškovi i prihodi od donacija, dotacija i subvencija, ali to nije bilo od uticaja na utvrđeni rezultat poslovanja.

Međutim, jesu manje prikazane obaveze prema budžetu u iznosu od 1,1 milijardu, kao što su u istom iznosu više prikazani odloženi prihodi, odnosno neutrošena sredstava preneta iz budžeta.

Pri tom, primenjen je neadekvatan kontni okvir, što govori i o stručnosti zaposlenih u RAS-u, jer su pri izradi finansijskog izveštaja koristili propise za druga pravna lica, umesto za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

I Gradska uprava Loznice nezakonito je isplatila oko tri miliona dinara po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima, iako je reč o angažovanju koje je trajalo znatno duže od propisanih 120 dana, zaključak je DRI.

I kod javnih nabavki, bez te procedure sklopljeni su poslovi vredni ukupno 43 miliona dinara, nezakonito je sklopljen ugovor „težak“ 2,3 miliona za održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, a 56,8 miliona vredan je ugovor sa lokalnim javnim preduzećem bez kontrole o tome da li su predviđeni poslovi izvršeni.

Za šest zaposlenih milion dinara stimulacije

Umesto deficita od 1,5 miliona dinara, Medicinska škola u Beogradu iskazala je suficit od 1,2 miliona, zaključak je revizora koji je imao rezerve i kod finansijskog izveštaja i kod provere ispravnosti poslovanja.

Kod nabavki vrednih 5,6 miliona nije primenjen oglašeni kriterijum najniže cene, dok u istoj proceduri za poslove vredne 4,5 miliona nije obezbeđena konkurentska ponuda, dok je dva miliona potrošeno u poslovima za koje je trebalo a nije raspisana javna nabavka. Gotovo milion dinara isplaćeno je za šest zaposlenih kojima je plata uvećana po osnovu stimulacija i većeg obima posla, a pola miliona dinara nije vraćeno u budžet iako nije bilo utrošeno.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share