pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.978
USD 105.7435
CHF 104.5163
GBP 134.4479
CAD 78.8623
HRK 15.8788
BAM 60.3212
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
03.12.2018.Novosti

Srbija dobija još jedan registar: Popis gazda 2019.

Srbija dobija još jedan registar: Popis gazda 2019.Od Nove godine Srbija će dobiti još jedan registar - stvarnih vlasnika kompanija. Zakon koji predviđa njegovo formiranje stupio je na snagu pre pet meseci. Kako će, međutim izgledati nije do tančina precizirano.

Vodiće ga Agencija za privredne registre, ali se još čekaju podzakonski akti neophodni za njegovo uspostavljanje. U Ministarstvu privrede uveravaju da će i oni biti gotovi do kraja godine.

Cilj novog registra je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Iza svake firme, zadruge, stranih predstavništava, fondacija, zadužbina i ustanova, mora da stoji ime vlasnika najmanje 25 odsto vrednosti.

- Ko u nameri da prikrije stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše prave već neistinite podatke, promeni ili izbriše valjane informacije, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina - predviđa zakon.

- Novčanom kaznom od 500.000 do dva miliona dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne evidentira podatke o stvarnom vlasniku u propisanom roku.

Rok za preduzeća da odrede stvarnog vlasnika istekao je 8. jula, mesec dana po stupanju na snagu zakona. Prema podacima APR od pre nekoliko meseci, obavezu upisa će imati 172.000 registrovanih subjekata. Među njima je i 28.168 preduzeća čiji su vlasnici, ili suvlasnici, strane firme ili pojedinci.

Centralna evidencija

Zakon predviđa da Agencija za privredne registre uspostavi Centralnu evidenciju, najkasnije do 31. decembra. Ovlašćeno lice dužno je da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira neophodne podatke za sve firme osnovane do kraja ove godine.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share