pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.9804
USD 104.6389
CHF 105.2175
GBP 132.592
CAD 78.4288
HRK 15.9018
BAM 60.3224
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
14.03.2019.RTCG

Prodaju mašine iz stare fabrike DKP-a

Prodaju se mašine iz stare fabrike DKP-aMinistarstvo finansija objavilo je javni poziv za prodaju pokretnih stvari u državnoj svojini koje se nalaze u staroj fabrici Duvanskog kombinata Podgorica (DKP).

Predmet prodaje putem javnog nadmetanja je deset pokretnih stvari, odnosno sredstava – mašina u državnoj svojini.

Na prodaju su, između ostalog, ponuđeni razvod gasa po cijeni od 37,72 hiljade eura, grupna pakerica - John Payne od 33,98 hiljada eura i trafostanica za 26,37 hiljada eura.

Prodaja pokretnih stvari će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija 28. marta u deset sati. Nadmetanje će se obaviti prema rednim brojevima, za koje postoji zainteresovanost učesnika na javnom nadmetanju.

Pravo učešća imaju podnosioci prijava, odnosno sva preduzeća, preduzetnici i građani, koji uplate depozit za učešće u iznosu od pet odsto od početne cijene prodaje pojedinačno, za svaku pokretnu stvar za koju podnese prijavu za javno nadmetanje.

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene, pojedinačno za pokretnu stvar za koju je podnio prijavu za učešće na javnom nadmetanju.

U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Uslovi za održavanje javnog nadmetanja biće ispunjeni ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene za pokretnu stvar za koju je zainteresovan.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom.

Kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu za konkretnu pokretnu stvar uplati u roku od osam dana od javnog nadmetanja.

Kupac je dužan da sa Vladom, odnosno Ministarstvom finansija zaključi ugovor o kupoprodaji mašina čija je pojedinačna kupoprodajna cijena veća od tri hiljade eura u roku od osam dana od uplate, dok će se za sredstva i mašine, čija je kupoprodajna cijena manja od tri hiljade eura, Komisija za prodaju državne imovine, izdati odgovarajuću potvrdu.

Ukoliko kupac ne uplati novac ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenim rokovima, gubi pravo na povraćaj depozita. Prodavac u tom slučaju ima pravo da zaključi ugovor sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu za konkretnu stvar.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje na javnom nadmetanju.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od osam dana od javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Kupac je obavezan da definitivno preuzme i izveze iz kruga stare fabrike DKP-a kupljenu stvar najkasnije 30 dana od uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne preuzme kupljenu pokretnu stvar u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Zainteresovani mogu pogledati pokretne stvari koje su predmet prodaje svakog radnog dana od 15. do 25. marta od deset do 14 sati na lokaciji stare fabrike DKP-a.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share