pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.7842
USD 106.1693
CHF 108.3771
GBP 129.0362
CAD 79.7564
HRK 15.9476
BAM 60.2221
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
02.06.2019.Blic

Poreska uprava: "Isplata za prevoz mora da se pravda"

Poreska uprava: "Isplata za prevoz mora da se pravda"Poreska uprava Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate trošškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca, po osnovu naknade trošškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najvišše do 3.914 dinara mesečno, saznaje Tanjug.

“Saglasno miššljenju Ministarstva finansija, poslodavci - poreski obveznici, dužžni su da za isplate izvrššene zaposlenima, na ime naknada trošškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožžnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila i sl. na osnovu kojih, u kontroli dokazuju da predmetne isplate, zaista predstavljaju naknadu trošškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada”, kažže se u odgovoru Poreske uprave.

Poreska uprava navodi da je poslodavac obavezan da “svojim opšštim aktom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, kao i ugovorom o radu, bližže uređuje prava zaposlenog na isplatu trošškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada.

U PKS potvrđeno je Tanjugu da je komora ovaj odgovor Poreske uprave prosledila privrednim subjektima, članicama Privredne komore, kako bi pravilno primenjivali Zakon o porezu na dohodak građana.

Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević izjavio je da je “Grad Beograd upoznat sa odgovorom Poreske uprave PKS” i pozvao je sve “kompanije sa sedišštem u Beogradu da pošštuju Zakon o porezu na dohodak građana i miššljenje Ministarstva finansija i zaposlenima uplaćuju mesečne karte za prevoz ili da trošškove za isplatu novca na ruke pravdaju verodostojnim dokumentima, u skladu sa zakonom”.

Grad Beograd svakodnevno prima prijave zaposlenih da pojedini poslodavci ne plaćaju zaposlenima mesečne karte za javni prevoz. Od 1. juna podnosićemo prijave Poreskoj upravi protiv tih poslodavaca”, izjavio je Vasiljević.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share