pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.5937
USD 106.3523
CHF 107.2348
GBP 133.5078
CAD 80.1375
HRK 15.8775
BAM 60.1247
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
17.06.2019.Poslovno Jutro

Konkurs za finansiranje programa u oblasti zaštite potrošača

Konkurs za finansiranje programa u oblasti zaštite potrošačaMinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu.

Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja prijave predloga programa.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište u regionu na koji se program odnosi. Kako bi se osiguralo da programi za koji su planirana podsticajna sredstva pokrivaju čitavu teritoriju Republike Srbije, od maksimalno raspoloživih sredstava finansiraju se izabrani programi, i to za:

    1. Region Vojvodine
    2. Region Šumadije i Zapadne Srbije
    3. Region Istočne i Južne Srbije
    4. Region Beograda.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program, dok maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa iznosi 3.000.000 dinara.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 95/18) i u Finansijskom planu Ministarstva za 2019. godinu – za oblast zaštite potrošača, na razdelu 32, u okviru Programa 1506 – Razvoj trgovine i zaštite potrošača, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnosti 0007 – Podrška programima udruženja potrošača, na Ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama i iznose ukupno 20.000.000,00 (slovima: dvadesetmiliona) dinara.

Rok za podnošenje prijava predloga programa je 05. jul 2019. godine do 15,30 časova.

Javni poziv i Konkursna dokumentacija mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs) i Portala e-Uprave (www.euprava.gov.rs).

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share