pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.5937
USD 106.3523
CHF 107.2348
GBP 133.5078
CAD 80.1375
HRK 15.8775
BAM 60.1247
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
22.08.2019.Nezavisne Novine

RS dobija Republički krizni centar za kontrolu afričke kuge svinja

RS dobija Republički krizni centar za kontrolu afričke kuge svinjaVlada Republike Srpske usvojila je danas u Banjaluci odluku o formiranju Republičkog kriznog centra za kontrolu afričke kuge svinja, kao tijela koje će sprovoditi mjere propisane Planom upravljanja kriznom situacijom u slučaju da ova bolest bude dijagnostikovana u Republici.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću je saopšteno da ova bolest svinja nije dijagnostikovana na teritoriji Srpske i BiH, ali da je usvajanje ove odluke važno zbog opravdane bojazni u tom smislu.

Formiranje Republičkog kriznog centra za kontrolu afričke kuge svinja u Srpskoj predstavlja i odgovornost države da zaštiti vlastitu ekonomiju, kao i interes poljoprivrednih proizvođača, jer bi pojava ove kuge nanijela ogromne ekonomske gubitke.

"Krizni centar čine predstavnici ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, finansija, pravde i unutrašnjih poslova, Veterinarskog instituta `Dr Vaso Butozan`, republičkih uprava za inspekcijske poslove i civilne zaštite, Veterinarske komore, Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača, Udruženja svinjara i Lovačkog saveza Srpske", navodi se u saopštenju.

Vlada je danas prihvatila informaciju o inicijativi Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske u Banjaluci za izgradnju i opremanje namjenskog objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelima od malignih bolesti.

"Zadužen je UKC da sačini idejni projekat i plan opremanja sa procjenom vrijednosti ulaganja za izgradnju i opremanje ovog objekta i istu dostavi Vladi na razmatranje", naveli su iz Vlade.

Istovremeno, Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o likvidacionom postupku radi iskazane potrebe da se taj postupak učini efikasnijim, bržim i ekonomičnijim.

Jednu od novina u ovom zakonu u odnosu na važeći Zakon predstavlja propisivanje odredaba koje se odnose na unovčenje imovine u likvidacionom postupku, i to nepokretne i pokretne imovine, kao i imovine bez tereta i sa teretima.

Ovim aktom detaljnije su propisane obaveze i dužnosti likvidacionog upravnika, te odgovornosti za štetu koju prouzrokuje vlasnicima kapitala poslovnog subjekta i povjeriocima u toku vršenja radnji u likvidacionom postupku, kao i novčane kazne koje se mogu izreći likvidacionom upravniku u slučaju povrede odredaba ovog zakona, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Jedan od osnovnih ciljeva likvidacionog postupka je namirenje povjerilaca likvidacionog dužnika, te raspodjela ostatka likvidacione mase srazmjerno učešću u vlasništvu, odnosno odluci vlasnika kapitala poslovnog subjekta o raspodjeli likvidacione mase.

Ministarstvu pravde Srpske dostavljena je inicijativa Privredne komore Republike Srpske i okružnih privrednih sudova u Republici da je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama ovog zakona, odnosno donošenju novog zakona.

Vlada Republike Srpske upoznala se o informaciji o pismu namjere preduzeća "Studen global see" iz Brčkog za kupovinu državnog kapitala u preduzeću "HPK-hemijska prerada kukuruza" AD Draksenić, Kozarska Dubica.

U pismu namjere koje je ovo preduzeće dostavilo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izražava se inicijalni interes za zakup poslovanja preduzeća "HPK-hemijska prerada kukuruza" i kupovinu akcija koje Akcijski fond Republike Srpske posjeduje u tom preduzeću.

Vlada je zadužila Investiciono-razvojnu banku Republike Srpske da pripremi poseban privatizacioni program za privatizaciju državnog kapitala u preduzeću "HPK-hemijska prerada kukuruza" i dostavi ga Vladi na usvajanje.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share