pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.5937
USD 106.3523
CHF 107.2348
GBP 133.5078
CAD 80.1375
HRK 15.8775
BAM 60.1247
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
01.09.2019.Blic

Zamena strujomera ubuduće o trošku EPS-a

Zamena strujomera ubuduće o trošku EPS-a"EPS distribucija” je, kao operater distributivnog sistema, dobila sagalasnost Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije na plan preuzimanja mernih uređaja, merno-razvodnih ormana, priključnih vodova i drugih uređaja u objektima postojećih kupaca i proizvođača za period 2019–2020. godina.

Naime, Zakon o energetici je definisao da svi ti uređaji treba da budu u vlasništvu operatera distributivnog sistema najkasnije do kraja 2020. godine, a „EPS distribucija” ima obavezu da o preuzimanju obaveštava Ministarstvo rudarstva i energetike i Agenciju za energetiku Srbije.

Preuzimanje mernih uređaja, merno-razvodnih ormana i priključnih vodova u vlasništvo operatera distributivnog sistema treba da rezultira nizom pozitivnih efekata i u interesu je i krajnjih kupaca i operatera distributivnog sistema.

Pre svega, to bi trebalo da doprinese njihovom boljem održavanju, kontroli i zameni savremenijom opremom u cilju povećanja tačnosti merenja i smanjenja gubitaka električne energije u distributivnom sistemu.

Prvo priključenje plaća korisnik

Troškovi priključenja na električnu mrežu nisu mali – odnosno premašuju 100.000 dinara, a samo brojilo košta oko 100 evra. Ipak, korisnici/potrošači moraju da znaju da, kada se prvi put priključuju na električnu mrežu, troškove priključenja snose sami.

Naime, na osnovu Zakona o energetici, podnosilac zahteva plaća sve troškove priključenja, koji obuhvataju i nabavku brojila, a nakon potisivanja ugovora o preuzimanju s „EPS distribucijom” – sve buduće troškove snosi ta kompanija.

U EPS-u ističu da preuzimanjem vlasništva operater distributivnog sistema preuzima i obavezu da snosi troškove budućeg održavanja mernog uređaja – brojila/strujomera, merno-razvodnog ormana, priključnog voda, instalacija i opreme u merno-razvodnom ormanu, u skladu sa Zakonom, tehničkim propisima i Pravilima o radu distributivnog sistema električne energije.

To bi trebalo da znači da korisnici koji već imaju priključak i strujomer više neće biti njihovi vlasnici, odnosno da vlasništvo nad njima prelazi u „EPS distibuciju”, ali i da u slučaju kvara strujomera ili nekog drugog razloga zbog kojih je neophodno da se on zameni, troškove snosi ta kompanija, a ne korisnik.

U EPS-u objašnjavaju da je operater distributivnog sistema električne energije dužan da svake godine donese plan preuzimanja mernih uređaja, merno-razvodnih ormana, odnosno priključnih vodova, instalacija i opreme u merno-razvodnom ormanu i drugih uređaja u objektima postojećih kupaca, odnosno proizvođača. Taj plan mora se svake godine dostaviti AERS-u radi davanja saglasnosti, a u skladu sa Zakonom o energetici.

Prilikom preuzimanja mernih uređaja, merno-razvodnog ormana, priključnog voda, instalacija i opreme u merno-razvodnom ormanu kupci i drugi korisnici sistema, ukazuju u „EPS distribucija”, neće imati nikakve troškove.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share