pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.5937
USD 106.3523
CHF 107.2348
GBP 133.5078
CAD 80.1375
HRK 15.8775
BAM 60.1247
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
11.09.2019.Poslovno Jutro

Devizne rezerve Narodne banke Srbije najviše od 2000. godine

Devizne rezerve Narodne banke Srbije najviše od 2000. godineTokom avgusta bruto i neto devizne rezerve Narodne banke Srbije nastavile su da rastu i na kraju avgusta 2019. godine bile su na novom najvišem nivou, mereno krajem meseca, od 2000. godine, od kada se na ovaj način prate podaci, saopštila je danas Narodna banka Srbije.

Na kraju avgusta bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije iznosile su 13.099,9 miliona evra, što je za 341,4 miliona evra više nego u julu. U protekloj godini dana (u odnosu na kraj avgusta 2018. godine), bruto devizne rezerve povećane su za 1.774,3 miliona evra (najvećim delom po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu neto kupovinom deviza – za 1.685 miliona evra, što je najzdraviji način povećanja rezervi), i to u periodu kada se Republika Srbija neto razdužila po osnovu deviznih kredita i deviznih hartija od vrednosti za 1.766,9 miliona evra.

Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 190% i šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, navodi se u saopštenju Narodne banke Srbije.

Na kraju avgusta neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovama) iznosile su 11.061 milion evra, što je za 267 miliona evra više nego na kraju prethodnog meseca.

Rast bruto deviznih rezervi Narodne banke Srbije nastavljen je i u avgustu, i to u ambijentu u kojem je država dodatno smanjila svoje devizne obaveze (142,4 miliona evra neto) po osnovu deviznih kredita i hartija od vrednosti, što je doprinelo daljem smanjenju javnog duga i poboljšanju njegove valutne strukture.

Povećanje bruto deviznih rezervi u avgustu u najvećoj meri rezultat je neto priliva po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom deviza (150,0 miliona evra).

Prilivi po osnovu efikasnog upravljanja deviznim rezervama, donacija, devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka i drugim osnovama (u ukupnom neto iznosu od 201,1 milion evra) bili su više nego dovoljni da nadomeste jedinu kategoriju na strani odliva – pomenuto neto razduženje države po deviznim kreditima i hartijama od vrednosti (142,4 miliona evra). Na povećanje deviznih rezervi u avgustu uticao je i pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 132,7 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u avgustu iznosio je 619,1 milion evra i bio je za 217,4 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvih osam meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 3.806,9 miliona evra.

Posmatrano na nivou meseca, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena, pri čemu su se povremeno tokom meseca javljali i aprecijacijski i deprecijacijski pritisci, što je uslovilo intervencije Narodne banke Srbije i kupovinom i prodajom deviza tokom avgusta.

Narodna banka Srbije je u avgustu neto kupila 105 miliona evra (kupila 165 miliona evra i prodala 60 miliona evra) radi ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa. U prvih osam meseci ove godine zabeležena je nominalna aprecijacija dinara prema evru od 0,4%, a Narodna banka Srbije je u neto iznosu kupila 1.705 miliona evra (kupila 1.895 miliona evra i prodala 190 miliona evra).

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share