pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.5344
USD 106.0971
CHF 107.1026
GBP 137.1623
CAD 79.7438
HRK 15.7885
BAM 60.0944
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
06.11.2019.B92

Preduzetnici sa dvojnim knjigovodstvom moraju da se evidentiraju

Preduzetnici sa dvojnim knjigovodstvom moraju da se evidentirajuVeliki broj preduzetnika je imao obavezu da od 1. januara 2019. godine promeni način vođenja poslovnih knjiga.

Agencija za privredne registre pozvala je preduzetnike u Srbiji koji su u toku ove godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, da izvrše prijavu u evidenciju obveznika za dostavljanje finansijskih izveštaja.

Takođe, preduzetnici koji su prestali da vode dvojno knjigovodstvo u 2019. godini mogu da se ođave iz ove evidencije, objavio je APR.

Veliki broj preduzetnika je, saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradana imao obavezu da od 1. januara 2019. godine promeni način vođenja poslovnih knjiga, odnosno da poslovne knjige počne da vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva, umesto po sistemu prostog knjigovodstva, kako su knjige vodili do tada.

Prijavu, odnosno odjavu preduzetnika potrebno je izvršiti elektronski, pristupom Posebnom informacionom sistemu Agencije (PIS FI sistem), ili putem linka Prijava/ođava preduzetnika iz evidencije obveznika.

Ukoliko preduzetnici nemaju prethodno kreirani korisnički nalog u PIS FI sistemu, potrebno ga je kreirati i potom pristupiti PIS FI sistemu.

Preduzetnici, koji su se jednom prijavili Agenciji da poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, ostaju obveznici dostavljanja finansijskih izveštaja sve dok se ne ođave, odnosno oni se ne prijavljuju ponovo.

Takođe, Agencija obaveštava preduzetnike koji su privremeno prekinuli obavljanje delatnosti da nisu oslobođeni obaveze podnošenja finansijskih i drugih izveštaja za 2019. godinu, ukoliko svoje knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Zakon o raunovodstvu, podsećaju u APR, obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da finansijske i druge izveštaje dostavljaju Agenciji isključivo u elektronskom obliku, primenom PIS FI sistema, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share