pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 118.0876
USD 101.6594
CHF 102.5867
GBP 134.834
CAD 76.4272
HRK 15.9939
BAM 60.3772
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
17.04.2012.Grantovi.com

Program podrške održivog razvoja poljoprivredne proizvodnje u nerazvijenim opštinama

Republika Srbija
Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja

Na osnovu odluke 058 broj 401-01-88/2012-01 od 9. 4. 2012. godine, direktor Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava za realizaciju Programa podrške održivog razvoja poljoprivredne proizvodnje u nerazvijenim opštinama Sjenica, Tutin, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i grad Novi Pazar

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata datih u Programu podrške održivog razvoja poljoprivredne proizvodnje u nerazvijenim opštinama Sjenica, Tutin, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i grad Novi Pazar

Ukupno predviđena sredstva namenjena za finansiranje i sufinansiranje ovog programa su 80.000.000,00 dinara:

A) Kancelarija će finansirati i sufinansirati izradu projektne dokumentacije, razvojne projekte i studije izvodljivosti za unapređenje znanja i veština poljoprivrednih proizvođača u skladu sa razvojnim potrebama poljoprivredne proizvodnje i organizovanje poljoprivredne proizvodnje zasnovane na primeni savremenih znanja i veština do pojedinačne vrednosti maksimalno 2.500.000,00 dinara i to za:

 • projekte regionalnog karaktera, koji su bazirani na identifikovanim zajedničkim potrebama i ciljevima (projekti koji donose dobrobit regionu),
 • projekte za koje postoje dokazi (pisma o namerama) o obezbeđenju sredstava za realizaciju,
 • projekte koji se zasnivaju na iskustvima i primerima iz zemalja EU, projekte koji stvaraju uslove za povećanje obima proizvodnje i izvoza poljoprivrednih proizvoda,
 • projekte koji podstiču razvoj omladinskog i ženskog preduzetnišva u poljoprivredi.

Pravo učešća na konkursu za dodelu sredstava iz tačke A) ovog oglasa imaju subjekti:

 1. privredni subjekti i druga pravna lica i preduzetnici, što dokazuju aktom o registraciji ako konkurišu sa projektom koji se odnosi na područja obuhvaćena Programom
 2. obrazovne i naučno-istraživačke institucije ako konkurišu sa projektom koji se odnosi na područja obuhvaćena Programom; pod uslovom da već nisu koristili sredstva KORNRP po istom osnovu.

B) Kancelarija će finansirati ili sufinansirati projekte organizovanja proizvodnje zdrave i organske hrane u skladu sa standardima Evropske unije sa oznakom geografskog porekla proizvoda, radi prodaje na domaćem i inostranom tržištu, promocija iste, stvaranje brendova robne marke za određene poljoprivredne - projekte registracije brenda i oznake geografskog porekla, promocija i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji tradicionalno potiču sa područja obuhvaćenog Programom, pripremu projektne dokumentacije za realizaciju izvođačkih projekata iz oblasti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i sl. pojedinačne vrednosti do 300.000,00 dinara
Pravo učešća na konkursu za dodelu sredstava iz tačke B) ovog oglasa imaju:

 1. zemljoradničke zadruge, profesionalna udruženja, sa područja koje obuhvata Program;
 2. registrovani privredni subjekti i druga pravna lica i preduzetnici, što dokazuju aktom o registraciji ako konkurišu sa projektom koji se odnosi na područja obuhvaćena Programom.

Pod uslovom da već nisu koristili sredstva KORNRP po istom osnovu.

B) Kancelarija će finansirati ili sufinansirati projekte organizovanja proizvodnje zdrave i organske hrane u skladu sa standardima Evropske unije sa oznakom geografskog porekla proizvoda, radi prodaje na domaćem i inostranom tržištu, promocija iste, stvaranje brendova - robne marke za određene poljoprivredne - projekte registracije brenda i oznake geografskog porekla, promocija i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji tradicionalno potiču sa područja obuhvaćenog Programom, pripremu projektne dokumentacije za realizaciju izvođačkih projekata iz oblasti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i sl. pojedinačne vrednosti do 300.000,00 dinara

Pravo učešća na konkursu za dodelu sredstava iz tačke B) ovog oglasa imaju:

 1. zemljoradničke zadruge, profesionalna udruženja, sa područja koje obuhvata Program;
 2. registrovani privredni subjekti i druga pravna lica i preduzetnici, što dokazuju aktom o registraciji ako konkurišu sa projektom koji se odnosi na područja obuhvaćena Programom.

Pod uslovom da već nisu koristili sredstva KORNRP po istom osnovu.

V) Kancelarija će finansirati ili sufinansirati projekte unapređenja poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta kroz ulaganja u izgradnju i opremanje poljoprivrednih i prerađivačkih objekata, a sve u pravcu održivog razvoja poljoprivrede za:

 1. ulaganja u prerađivačke i razvojne kapacitete - klanice, hladnjače, poljoprivredne centre i sl. do pojedinačne vrednosti 2.000.000,00 dinara uz obavezno dostavljanje idejnog projekta prilikom konkurisanja, i odobrenja za izvođenje radova prilikom potpisivanja ugovora
 2. izgradnju ili popravku štala, izgradnju sušara za voće ili lekovito bilje, magacine ili skladišta i sl.) uz obavezno dostavljanje idejnog projekta prilikom konkurisanja, i odobrenja za izvođenje radova prilikom potpisivanja ugovora do pojedinačne vrednosti 500.000,00 dinara
 3. nabavku poljoprivredne mehanizacije (motokultivatori, priključci za traktore i motokultivatore, laktofrizi i sl.) uz obavezno dostavljanje profakture do ukupne vrednosti 200.000,00 dinara. Ako za nabavku opreme konkurišu udruženja pojedinačna vrednost opreme može iznositi do 4.000.000,00, odnosno za 20 članova koji nabavljaju zajedničku opremu
 4. nabavku muzilica uz obavezno dostavljanje profakture do pojedinačne vrednosti 40.000,00 dinara
 5. nabavku električnih čobanica uz obavezno dostavljanje profakture do pojedinačne vrednosti 25.000,00 dinara
 6. za izgradnju plastenika za povrtarsku proizvodnju, uz obavezno dostavljanje profakture do pojedinačne vrednosti 150.000,00 dinara. Ako za nabavku opreme konkurišu udruženja ukupna vrednost opreme može iznositi do 3.000.000,00, odnosno za 20 članova koji nabavljaju zajedničku opremu
 7. nabavku opreme za pčelarstvo (košnice, ramovi i ostalo) uz obavezno dostavljanje profakture do pojedinačne vrednosti 50.000,00 dinara. Ako za nabavku opreme za pčelarstvo konkurišu udruženja ukupna vrednost opreme može iznositi do 1.500.000,00, odnosno za 30 članova koji nabavljaju zajedničku opremu.

Pravo učešća na konkursu za dodelu sredstava iz tačke V) ovog oglasa imaju subjekti:

1) registrovana poljoprivredna gazdinstva sa područja obuhvaćenog Programom profesionalna udruženja i zadruge sa područja koje obuhvata Program, što dakazuju aktom o registraciji;
2) za tačku 1 mogu konkurisati i privredna društva i preduzetnici koji se bave poljoprivredom i preradom poljoprivrednih proizvoda.

Pod uslovom da već nisu koristili sredstva KORNRP po istom osnovu.

Predloženi projekti treba da budu usaglašeni sa osnovnim principima održivog razvoja 2012. godine.

III. Podnošenje zahteva za dodelu sredstava

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija, a koji se mogu preuzeti sa sajta Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja: www.Kornrp.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva sa pratećom dokumentacijom, po ovom konkursu je do realizacije sredstava.

Predlog projektne dokumentacije dostavlja se na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina, napisan na računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.

Više informacija možete naći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share