pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.468
USD 106.4504
CHF 106.9739
GBP 136.9091
CAD 80.419
HRK 15.7862
BAM 60.0604
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
02.10.2016.Business magazin

Dug RS-a na kraju 2015. pet milijardi i 277 miliona KM

Dug RS-a na kraju 2015. pet milijardi i 277 miliona KMDug Republike Srpske (RS) na kraju prošle godine iznosio je pet milijardi i 277,1 milion KM, što je čak 58,48 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ovo su zvanični podaci entitetske vlade, navedeni u Informaciji o dugu RS-a sa stanjem na dan 31. decembra 2015., a koju će na redovnoj sjednici u oktobru razmatrati poslanici Narodne skupštine.

Stanje javnog duga RS-a na kraju prošle godine iznosilo je četiri milijarde i 295,48 miliona KM ili 47,60 posto BDP-a.

Dug RS-a (budžeta) je tri milijarde i 570,68 miliona KM, jedinica lokalne samouprave iznosio je 385,91 milion KM, fondova socijalne sigurnosti 338,89 miliona KM, dug javnih preduzeća i Investiciono-razvojne banke (IRB) čak 981,62 miliona KM.

Od ukupnog duga RS-a na vanjski su se odnosile tri milijarde i 12,07 miliona KM, od čega je ponovo najveće zaduženje budžeta entiteta i na kraju 2015. je iznosilo milijardu i 951,40 miliona KM.

Po osnovu servisa duga RS-a i indirektnog duga u 2015. godini je, kako se navodi u informaciji, plaćeno 505,29 miliona KM, od čega se na servis vanjskog zaduženja odnosi 204,30 miliona KM, dok je servis unutrašnjeg duga bio 300,99 miliona KM.

Istovremeno, ostvareno je  546,37 miliona KM primitaka.

S aspekta kreditora, u strukturi stanja ukupnog vanjskog duga RS-a, najveće su obaveze prema Svjetskoj banci (WB IDA, WB IBRD) u iznosu od milijardu i 14,43 miliona KM, Evropskoj investicionoj banci (EIB)  od 712,03 miliona KM, Međunarodnom monetarnom fondu (MMF)  od 378,52 miliona KM...

Konsolidovane obaveze "starog duga“ koje su alocirane na RS (budžet) iznose milijardu i 144,13 miliona KM, otplaćeno je po osnovu glavnice 528,07 miliona KM, a stanje duga na kraju 2015. iznosilo je 583,26 miliona KM.

"Novi“ dug obuhvata kreditna sredstva odobrena RS (budžetu), jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i IRB-u, nakon potisivanja Dejtonskog sporazuma.

Ukupno odobrena sredstva "novog duga“ u ovom periodu iznose čak pet milijardi i 672,58 miliona KM.

S 31. decembrom 2015. godine povučen je iznos od tri milijarde i 341,88 miliona KM (tj. 58,91 posto od odobrenog iznosa novog duga), otkazana je milijarda i 408,14 miliona KM, otplaćeno je 875,76 miliona KM, a stanje duga iznosi 2.428,81 milion KM.

Iz kretanja ukupnog vanjskog duga u periodu 2011.-2015. godine vidi se da je nakon pada učešća duga RS-a (budžeta) u ukupnom vanjskom dugu u 2012. i 2013. godini došlo do njegovog rasta u 2014. i 2015., stoji u informaciji entitetske vlade.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share