pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.7842
USD 106.1693
CHF 108.3771
GBP 129.0362
CAD 79.7564
HRK 15.9476
BAM 60.2221
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
16.04.2019.Grantovi.com

Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Beograda

Gradska uprava Grada Beograda

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

raspisuje:

Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Beograda u 2019. godini

 

 

1. Predmet oglašavanja

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u cilju unapređenja položaja osetljivih grupa građana na teritoriji grada Beograda, pruža podršku projektima koji ispunjavaju jedan ili više od sledećih ciljeva:

1. Unapređenje položaja osetljivih grupa građana kroz implementaciju aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života;

2. Unapređenje položaja i statusa Roma i Romkinja;

3. Unapređenje položaja interno raseljenih lica i izbeglica kroz pružanje podrške u ostvarivanju njihovih prava;

4. Unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u gradu Beogradu, kao i negovanje tradicije oslobodilčkih ratova Srbije;

5. Prevencija nasilja u porodici kroz aktivnosti identifikovanja, informisanja, edukacije i pružanja podrške potencijalnim žrtvama i žrtvama nasilja u porodici;

6. Razvijanje i unapređenje principa rodne ravnopravnosti;

7. Jačanje kapaciteta profesionalaca u radu sa osetljivim grupama građana.

2. Podnosioci prijava

Podnosilac  prijave može biti isključivo:

- Udruženje koje je registrovano u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

- Udruženje koje dostavi projekat Sekretarijatu za socijalnu zaštitu u zadatoj formi, imajući u vidu Konkurs i zadate obrasce za pisanje projekta, a u skladu sa Smernicama za podnosioce projekata;

- Udruženje koje je nosilac projekta, koje u svom statutu prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih grupa građana;

- Udruženje koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

- Jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru Konkursa.Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u Smernicama za podnosioce projekta koji se prijavljuju na konkurs.

3. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Projekat se dostavlja na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:

- Prilog 1 – Obrazac za pisanje projekta,
- Prilog 2 – Obrazac budžeta projekta,
- Prilog 3 – Narativni budžet,

(dostupni i na  Portalu e-Uprava).

4. Rok i način dostavljanja projekata

Projekti se dostavljaju u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Sektoru za saradnju sa udruženjima: 
Beograd, ul. 27. marta 43-45, isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce projekta.

Projekti se mogu  dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share