pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.468
USD 106.4504
CHF 106.9739
GBP 136.9091
CAD 80.419
HRK 15.7862
BAM 60.0604
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
13.06.2019.Blic

Vlada usvojila predlog: Povoljnija rešenja za dužnike uskoro pred poslanicima

Vlada usvojila predlog: Povoljnija rešenja za dužnike uskoro pred poslanicimaVlada Srbije usvojila je danas Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbedjenju (ZIO), koji isključuje od prinudnog izvršenja prodaju kuća i stanova za komunalne dugove do 5.000 evra, zatim sva primanja porodilja i dece, uvećava prag naplate duga sa plata i penzija i predviđa brojne druge novine. Ovaj Predlog zakonskih rešenja uskoro bi trebalo da se nađe pred poslanicima Skupštine Srbije.

Jedna od najvažžnijih novina jeste da se jedina nepokretnost fizičkog lica ne možže prodati radi namirenja potražživanja iz komunalnih i srodnih usluga, ako je potražživanje manje od 5.000 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnoššenja predloga za izvrššenje.

Novinama zakona je pojačano i načelo srazmere, koje ima za cilj da spreči unovčavanje imovine dužnika značajne vrednosti radi namirenja bagatelnog ili nezrazmerno manjeg iznosa potraživanja. Izmenama zakona biće uvedena i elektronska aukcija za prodaju nepokretnosti i elektronska oglasna tabla - za dostavljanje odluka i drugih akata.

Tako će prodaja nepokretnosti u izvršnom postupku ubuduće biti potpuno anonimna i automatizovana, kroz elektronsku platformu za javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari (e aukciju).

Ideja autora zakona je da elektronska platforma funkcioniše tako da ni javni izvršitelj ni sud neće znati ko je zainteresovan za kupovinu, što znači da će ponuđač biti anoniman.

Drugi segment automatizacije izvršnog postupka tiče se uvođenja elektronske oglasne table, koja će biti uspostavljena kao javni registar. Naime, na internet prezentaciji svakog suda opšte ili posebne nadležnosti u Srbiji, unošenjem ličnih podataka građani će moći da provere da li im se dostavlja bilo kakav akt ili odluka koji potiču iz izvršnog postupka.

Predlogom zakona izvrššene su i izmene zašštićenog iznosa za naplatu potraživanja, a sve u cilju jačanja socijalne komponente Zakona i zašštite ekonomski slabih slojeva stanovnišštva.

Kada je reč o plati ili zaradi, odnosno naknadi plate ili zarade, izmene ZIO predviđaju da izvršenje može da se sprovede do njihove polovine (umesto dve trećine), odnosno do njihove četvrtine (umesto polovine), ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate koja ne prelazi iznos prosečne neto zarade prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, može se sprovesti do njihove trećine, a na minimalnoj zaradi sprovodi se do njene četvrtine (umesto polovine). Kada je reč o penziji, izvršenje se može sprovesti do njene trećine (umesto dve trećine), odnosno četvrtine, kada je reč o penziji koja ne prelazi iznos prosečne penzije, odnosno desetine kada je reč o minimalnoj penziji (umesto polovine).

Izvršenje na primanjima ratnih i mirnodopskih vojnih invalida na osnovu invalidnine, ortopedskog dodatka i invalidskog dodatka može da se sprovede samo do njihove trećine (umesto polovine), i samo da bi se namirila potraživanja na osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja.

zmenjeno je i pravilo o tome ko ne može biti kupac u postupku izvršenja, tako što su javni izvršitelji, njihovi zamenici i pomoćnici, kao i druga lica zaposlena kod javnog izvršitelja u potpunosti izuzeta od ove mogućnosti, bez obzira da li postupaju u konkretnom predmetu ili ne.

Predloženim Izmenama ZIO duplo su produženi rokovi zastarelosti za gonjenje javnih izvršitelja. Subjektivni rok, koji se računa od dana saznanja za učinjenu povredu - povećan je sa šest meseci na godinu dana, i objektivni rok koji se računa od dana učinjene povrede - sa godinu na dve godine.

Novine predviđaju i zabranu nagomilavanja troškova za dužnike.

Nacrt izmena i dopuna ZIO, čiju su izradu i javne rasprave podržali Projekat Evropske unije „EU uz pravdu - podrška za Poglavlje 23", kao i USAID-ov projekat "Vladavina prava", izradilo je Ministarstvo pravde sa širokim krugom stručnjaka iz ove oblasti.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share