Javni beležnici centralno mesto za podnošenje poreskih prijava

Bez autora
Jan 12 2020

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da se izmenama Zakona o porezima na imovinu, čija je primena počela početkom ove godine, unapređuje kvalitet usluge javnobeležničke profesije i istovremeno štedi vreme građana.Od 1. januara 2020. godine javni beležnici za sve građane čija poreska obaveza u vezi sa prometom, poklonom ili nasleđivanjem nepokretnosti nastaje kod javnog beležnika, elektronski dostavljaju ispravu ili odluku, izjašnjenja i podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze Poreskoj upravi i organima lokalne poreske administracije, koji po službenoj dužnosti utvrđuju poresku obavezu.

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da se izmenama Zakona o porezima na imovinu, čija je primena počela početkom ove godine, unapređuje kvalitet usluge  javnobeležničke profesije i istovremeno štedi vreme građana.

Od 1. januara 2020. godine javni beležnici za sve građane čija poreska obaveza u vezi sa prometom, poklonom ili nasleđivanjem nepokretnosti nastaje kod javnog beležnika, elektronski dostavljaju ispravu ili odluku, izjašnjenja i podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze Poreskoj upravi i organima lokalne poreske administracije, koji po službenoj dužnosti utvrđuju poresku obavezu.

Izmene pomenutog zakona uvode postupanje organa Poreske uprave i organa lokalne poreske administracije po službenoj dužnosti umesto po poreskoj prijavi, kako je bilo do sada, u svim slučajevima kada ispravu ili odluku koja se odnosi na nepokretnost i po osnovu koje nastaje poreska obaveza, sačinjava javni beležnik.

Građani koji prometuju, na poklon primaju ili nasleđuju nepokretnost kod javnog beležnika više ne podnose poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon, kao i poreza na imovinu, već sve činjenice relevantne za oporezivanje mogu izjaviti kod javnog beležnika.

Javni beležnik će ih, uz ispravu, elektronski dostaviti Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji, koji po službenoj dužnosti donose rešenje koje dostavljaju građanima na adresu prebivališta.

Građani sada za sve poslove u vezi sa prometom nepokretnosti i nasleđivanja nepokretnosti više ne posećuju šaltere čak četiri različite službe, već ih obavljaju u kancelariji javnog beležnika.

To se odnosilo na vađenje izvoda iz lista nepokretnosti, podnošenje zahteva za uknjižbu(od 1. jula 2018. godine javni beležnici podnose elektronski ispravu za upis u katastar za građane), podnošenje poreske prijave Poreskoj upravi i podnošenje poreske prijave u opštini.

Od 1. jula 2018. godine javni beležnici podnose elektronski ispravu za upis u katastar za građane, čime su za gotovo 18 meseci primene službama za katastar nepokretnosti dostavili približno 400.000 isprava.

Na taj način povećani su pravna sigurnost i uštede u budžetu Srbije, budući da su javni beležnici slanjem podataka o prometu nepokretnosti državnoj upravi uštedeli više od 28 miliona dinara, dok su građani uštedeli preko 1.500.000 dana za obilazak šaltera različitih institucija.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik