"Moody’s" unapredio izglede za povećanje kreditnog rejtinga Srbije

Bez autora
Sep 08 2019

Rejting agencija Moody’s popravila je izgled za povećanje kreditnog rejtinga Republike Srbije sa stabilnog na pozitivan. Istovremeno, Moody’s je potvrdila ocenu kreditnog rejtinga na nivou od Ba3.Odluka o unapređenju izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije doneta je na osnovu značajnog smanjenja učešća javnog duga u BDP-u proteklom periodu kao i snažnog privrednog rasta. Kako se navodi u saoštenju agencije, najveći uticaj na unapređenje izgleda imali su pad javnog duga. Učešće javnog duga u BDP-u Srbije je sada na nivou zemalja sa Ba kreditnim rejtingom.

"Moody’s" unapredio izglede za povećanje kreditnog rejtinga SrbijeRejting agencija Moody’s popravila je izgled za povećanje kreditnog rejtinga Republike Srbije sa stabilnog na pozitivan. Istovremeno, Moody’s je potvrdila ocenu kreditnog rejtinga na nivou od Ba3.

Odluka o unapređenju izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije doneta je na osnovu značajnog smanjenja učešća javnog duga u BDP-u proteklom periodu kao i snažnog privrednog rasta.

Kako se navodi u saoštenju agencije, najveći uticaj na unapređenje izgleda imali su:

- Pad javnog duga. Učešće javnog duga u BDP-u Srbije je sada na nivou zemalja sa Ba kreditnim rejtingom.Fiskalni rezultati Republike Srbije ostvareni su bržim tempom nego što su očekivali Moody’s i međunarodne finansijske institucije: učešće duga opšte države u BDP-u beleži pad sa 68,8% na kraju 2016. godine na 54,5% na kraju 2018. godine.

Kako je navedeno u izveštaju agencije Moody’s, pozitivni trend kretanja deviznog kursa, postignuta fiskalna konsolidacija, uz primarni budžetski suficit, sa prosečnim učešćem od 2,7% u BDP-u od 2016. do 2018. godine, restriktivnijoj potrošnji sa jedne strane i povećanim prihodima sa druge strane, daju za osnov da će se nastaviti sa ostvarivanjem pozitivnih fiskalnih rezultata.

- Jak ekonomski rast Republike Srbije treba da podrži pozitivne fiskalne trendove u budućnosti, i nastavi trend smanjenja javnog duga.

Kako agencija navodi, nastavak snažnog ekonomskog rasta na srednji rok, sa prosečnim rastom BDP-a od oko 3,4% u narednim godinama, podržaće napore Vlade Republike Srbije da ostvari planirane fiskalnerezultate i dovede do daljeg smanjenja zaduženosti, dok će sve veća investiciona ulaganja, kao i bolji uslovi na tržištu rada, pomoći Republici Srbiji da se nosi sa izazovima iz spoljnjeg okruženja.

Moody's je istakla i ostvareni napredak u restrukturiranju državnih preduzeća, koji doprinosi smanjenju fiskalnih rizika i padu učešća državne pomoći kao i nedavno uspešne sprovedene privatizacije.

Moody's očekuje da će u narednom periodu primarni budžetski suficit i snažan nominalni rast BDP-a podržati smanjenje javnog duga kako bi do kraja 2020. godine ukupno učešće javnog duga Srbije bilo smanjeno za oko 21 procentnih poena, u periodu od 5 godina, što bi ujedno bio najbrže ostvareni pad javnog duga jedne zemlje sa Ba kreditnim rejtingom.

Privatne investicije biće podržane jačanjem bankarskog sistema uz nastavak pozitivnog rasta kredita pravni licima, kao i poboljšanjem kvaliteta aktive banaka zahvaljujući značajnom padu nenaplativih kredita.

U izveštaju se takođe navodi da se očekuje povećanje kapitalnih ulaganja, koja su dostigla učešće od 3,9% BDP-a u 2018. godini, što je najveći nivo od 2007. godine, uz pomoć javnih investicija i realizacije planirane potrošnje.

Ulaganje u putnu infrastrukturu u Republici Srbiji, uz podršku Evropske unije i sredstava drugih finansijskih institucija doprineće daljem ekonomskom rastu.

Mogućnost za dodatni privredni rast Republike Srbije Moody’s vidi i u značajnom prilivu stranih direktnih investicija, koje su u 2018. godini dostigle nivo od 7,5% BDP-a.

Agencija takođe očekuje da će relativno veliki i diversifikovani proizvodni sektori u Republici Srbiji i dalje privlačiti strane direktne investicije, koje će pomoći jačanju izvoznog potencijala Republike Srbije i otvaranju novih radnih mesta. Izgledi za strana direktna ulaganja su poboljšani širenjem baze investitora i van EU, koje su činile veći deo SDI.

Institucijalni okvir Republike Srbije ima korist od napretka u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i Moody's očekuje da će Republika Srbija i dalje biti veoma posvećena istom i u narednom periodu.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik