Nivo problematičnih kredita u decembru prošle godine najniži od 2008.

Bez autora
Mar 10 2019

Prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije, učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima na kraju decembra 2018. godine iznosilo je 5,7 odsto – što je najniži nivo otkad je uvedena jedinstvena definicija i propisana obaveza izveštavanja, odnosno od septembra 2008. godine.To znači da je učešće problematičnih kredita najniže otkad se ovaj pokazatelj meri, tako da nisu tačni navodi, koji se povremeno mogu čuti u javnosti, da se nivo problematičnih kredita vraća na pretkrizni nivo ili da je blizu tog nivoa. Nakon usvajanja Strategije za rešavanje problematičnih kredita u avgustu 2015, Narodna banka Srbije je u toku 2015. i 2016. godine realizovala sve aktivnosti u skladu sa svojim Akcionim planom za sprovođenje Strategije.

Nivo problematičnih kredita u decembru prošle godine najniži od 2008.Prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije, učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima na kraju decembra 2018. godine iznosilo je 5,7% – što je najniži nivo otkad je uvedena jedinstvena definicija i propisana obaveza izveštavanja, odnosno od septembra 2008. godine.

To znači da je učešće problematičnih kredita najniže otkad se ovaj pokazatelj meri, tako da nisu tačni navodi, koji se povremeno mogu čuti u javnosti, da se nivo problematičnih kredita vraća na pretkrizni nivo ili da je blizu tog nivoa.

Nakon usvajanja Strategije za rešavanje problematičnih kredita u avgustu 2015, Narodna banka Srbije je u toku 2015. i 2016. godine realizovala sve aktivnosti u skladu sa svojim Akcionim planom za sprovođenje Strategije.

Unapređeni su regulatorni okvir za tretman restrukturiranih potraživanja, proces upravljanja lošom aktivom u bankama, primena računovodstvenih standarda i praksi, povećana je transparentnost poslovanja banaka i unapređeno je upravljanje kolateralima u bankama.

Takođe, pored aktivnosti preduzetih u skladu sa Strategijom, Narodna banka Srbije je nastavila da, u okviru svoje supervizorske i regulatorne funkcije, sprovodi aktivnosti koje su doprinele daljem rešavanju problematičnih kredita.

Radi podsticanja banaka da efikasnije rešavaju pitanje problematičnih kredita u svojim portfolijima, u avgustu 2016. godine bankama je pružena mogućnost da, u slučaju smanjenja nivoa problematičnih kredita, umanje iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke i na taj način oslobode rezerve u kapitalu za novu kreditnu aktivnost.

Pored toga, u avgustu 2017. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je Odluku o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banke, u skladu s kojom su banke dužne da izvrše direktan otpis problematičnih kredita koji su u potpunosti obezvređeni.

Najznačajniji kanali smanjenja problematičnih kredita jesu otpis, ustupanje (prodaja) i naplata potraživanja. Takođe, ekonomski oporavak i znatniji rast aktivnosti u privrednim sektorima stvorili su dodatni pozitivan impuls ka smanjenju problematičnih kredita.

Efekti primene aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele u skladu sa Strategijom, uz efekte dodatnih regulatornih i supervizorskih aktivnosti, najbolje se vide u činjenici da je od usvajanja Strategije ukupan iznos problematičnih kredita manji za 70%, ili za 296 milijardi dinara. Pritom, učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima bankarskog sektora smanjeno je za 16,5 procentnih poena – sa 22,2% na 5,7%.

Aktivnostima sprovedenim u proteklom periodu ojačan je sistem koji sprečava akumulaciju problematičnih kredita, a banke su podstaknute da efikasnije upravljaju kreditnim rizikom, da dodatno očiste svoje bilanse, kao i da ne odlažu rešavanje problematičnih kredita.

Sve to rezultiralo je stvaranjem odgovarajućeg ambijenta i prostora za novo kreditiranje, odnosno za dalji rast kreditne i privredne aktivnosti u Republici Srbiji, zaključuje se u saopštenju Narodne banke Srbije.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik