Skok cene pšenice na novosadskoj "Produktnoj berzi"

Bez autora
Jul 25 2021

Tokom nedelje za nama, došlo je do povećane aktivnosti robno-berzanskih učesnika u odnosu na prethodnu sedmicu.

Osnovni uzrok je skok cene pšenice, koja je bila najtraženija berzanska roba. Ukupan promet je iznosio 3.267 tona, što je za  243,92% više nego prethodne nedelje, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 249,58%.

U strukturi prometa dominantno mesto zauzima pšenica sa ukupno prometovanom količinom od  2.657 tona. Početkom nedelje, pšenica je bila primarni poljoprivredni proizvod koji je najviše imao uzlazni trend u Čikagu.

Dešavanja na međunarodnom tržištu i uticaj cena u svetu, kao i unutrašnji faktori na domaćem tržištu doveli su do toga da ova žitarica zabeleži pozitivan cenovni trend. Kupoprodajni ugovori za promptnu isporuku, u zavisnosti od kvaliteta robe, kretali su se u veoma širokom cenovnom rasponu od 19,50 dinara po kilogramu do 20,60 dinara po kilogramu bez PDV-a (21,45 do 22,66 dinara po kilogramu sa PDV-om).

Najveće interesovanje je bilo za kupovinom pšenice sa klauzulom „gratis lager“ do 30. septembra, a svi berzanski ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 21,00 dinara po kilogramu bez PDV-a (23,10 sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena je viša za 1,41%. Krajem nedelje došlo je do smirivanja tržišta i veće ponude u odnosu na tražnju.

Tržište kukuruza je mirnije u odnosu na prethodni period. Potpuno odsustvo izvozne tražnje za ovom žitaricom, dovelo je do pada cene od 1,16%. O tome govori podatak da je zaključen jedan berzanski ugovor po ceni od 25,50 dinara po kilogramu bez PDV-a (28,05 dinara po kilogramu sa PDV-om), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Do kraja nedelje ponuda se kretala u cenovnom rasponu od 25,30 dinara po kilogramu do 26,00 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od brzine preuzimanja.

Kod sojinog zrna pad cene je bio najizraženiji. Protekle nedelje je ovaj trend bio veoma primetan. Ugovori su zaključeni u rasponu cena od 71,00 do 71,50 dinara po kilogramu bez PDV-a (78,10 dinara po kilogramu do 78,65 dinara po kilogramu sa PDV-om), sa jasno izraženom tendencijom negativnog trenda.

U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena je niža za 4,62%. Bez obzira na silazni trend, za razliku od prethodna dva meseca gde je bila prisutna potpuna pasivnost na tržištu, ove nedelja donosi promene u vidu izraženije tražnje za ovom uljaricom.

Uljana repica, na paritetu FCA Bačka, SRPS kvalitet uz obračun kvaliteta, prometovana je po ceni od 60,19 dinara po kilogramu bez PDV-a (66,21 dinara po kilogramu sa PDV-om).

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik