Srbija, Severna Makedonija i Albanija potpisale tri dokumenta za bolju regionalnu saradnju

Bez autora
Jul 29 2021

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama potpisali su danas u Skoplju tri dokumenta koja će olakšati trgovinu u regionu i omogućiti jedinstveno tržište rada, ali i međusobnu pomoć u vanrednim situacijama.

Lideri tri zemlje potpisali su na regionalnom ekonomskom forumu, u okviru inicijative „Mini Šengen“, Memorandum o razumevanju o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, Memorandum o razumevanju o saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada na Zapadnom Balkanu i Sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu.

Prvi memorandum će ekonomsku saradnju povećati i dodatno unaprediti i pojednostaviti u najvećoj mogućoj meri procedure u vezi sa uvozom, izvozom i kretanjem robe.

Ovaj dokument doprineće i razmeni podataka između carinskih i drugih nadležnih organa u meri u kojoj to dozvoljava zakonodavstvo svake od ugovornih strana.

Takođe, to predviđa i promovisanje skladnog razvoja ekonomskih veza između ugovornih strana putem širenja trgovinske razmene i postepeno uklanjanje barijera u robnoj razmeni.

Sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa ima za svrhu da ugovorne strane, u skladu sa svojim raspoloživim kapacitetima, pomažu jedna drugoj u slučaju katastrofa i to kada ugovorna strana koja to zatraži nije u stanju da se izbori sa posledicama katastrofe korišćenjem sopstvenih resursa.

Ovim sporazumom ugovorne strane regulišu okvir uslova za dobrovoljno pružanje pomoći u slučaju katastrofa, a posebno u planiranju i sprovođenju mera zaštite od poplava, zemljotresa, požara, zagađenja životne sredine, plovidbenih nezgoda, radioloških rizika, raznih pandemija, kao i industrijskih i drugih katastrofa.

Pomenuti sporazum previđa i uzajamno obaveštavanje o pretnjama, pojavi i posledicama katastrofa, kao i uzajamnu pomoć u spasavanju, pružanju pomoći i otklanjanju posledica katastrofa kopnenim i vazdušnim snagama i vozilima za intervencije u slučajevima masovnih požara, poplava, zemljotresa i drugih katastrofa.

Planirana je i edukacija i obuka osoblja službi i jedinica za zaštitu i spasavanje, vatrogasnih jedinica i drugih pripadnika spasilačkih timova putem brifinga, kurseva, obuka, seminara i drugih vidova saradnje.

Sporazum predviđa i organizovanje i izvođenje zajedničkih spasilačkih vežbi i vežbi u pružanju pomoći i slično, kao i razmenu naučnih i tehničkih podataka i drugih dokumenata od značaja za zaštitu od katastrofa.

Memorandum o razumevanju o saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada ima za cilj da pojednostavi procedure kod svih ugovornih strana u pogledu dobijanja radnih dozvola za državljane svake od tri zemlje, kao i u pogledu korišćenja dobijenih radnih dozvola na teritoriji bilo koje od njih.

Na ovom skupu saopšteno je da će novo ime inicijative „Mini Šengen“ biti „Otvoreni Balkan“.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik