Hanfa dala zeleno svjetlo fondu koji ulaže u bitcoin

Bez autora
May 11 2020

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na današnjoj je sjednici dalo zeleno svjetlo prvom investicijskom fondu koji će ulagati u kripto imovinu – u bitcoin.

Društvu Griffon Asset Management za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iz Osijeka Hanfa je odobrila osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom Passive Digital Asset koji će imati izrazito visoki rizik za ulagače zbog visoke volatilnosti i neizvjesnosti vezane, između ostalog, i uz regulatorni okvir koji se odnosi na kripto imovinu.

Fond je namijenjen dugoročnim investitorima s visokom tolerancijom prema riziku, kao dodatak tradicionalnom investicijskom portfelju.

Kako pojašnjavaju u Hanfi, investicijski cilj fonda je omogućiti ulagačima izloženost bitcoinu, uz značajno umanjenje tehničkih i drugih operativnih rizika vezanih uz samostalno držanje kripto imovine, odnosno trgovanja kripto imovinom. Razdoblje za početnu ponudu udjela u fondu traje 15 radnih dana od objave rješenja Hanfe ili do trenutka prikupljanja minimalne vrijednosti imovine u iznosu od milijun kuna.

Udjele u fondu mogu kupiti osobe koje se u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala smatraju profesionalnim ulagačima ili se na vlastiti zahtjev mogu tretirati kao profesionalni ulagači te kvalificirani ulagači. U razdoblju početne ponude uplatu početnog iznosa moguće je provesti u novcu ili imovini - isključivo bitcoinu.

- Strategija Fonda je kupnja i držanje bitcoina te se u tome smislu može smatrati pasivnim, a predmetna strategija implementira se kako bi kretanje cijene udjela u što je većoj mogućoj mjeri odražavalo kretanje cijene bitcoina izražene u eurima. U slučaju značajnog pada vrijednosti bitcoina, društvo neće nastojati aktivno smanjivati izloženost Fonda bitcoinu s ciljem umanjenja pada vrijednosti udjela – pojašnjeni su uvjeti.

Fond će težiti potpunoj investiranosti imovine u bitcoin, u skladu s tržišnim uvjetima, pri čemu će se u drugim oblicima imovine nastojati držati samo onaj dio sredstava potreban za održavanje likvidnosti nužne za ispunjavanje obveza Fonda. Izlazna naknada ovisit će o duljini ulaganja pa će za otkup udjela kraći od godinu dana ulaganja naplaćivati 3,5 posto vrijednosti udjela koji se otkupljuju, od jedne do dvije godine 2,5 posto, a za duži rok neće ju naplaćivati. Naknada za upravljanje iznosi 2,5 posto godišnje uvećano za porez ako postoji porezna obveza.

Fond ne zaračunava naknadu za uspješnost. Naknada depozitaru, Hrvatskoj poštanskoj banci, iznosi maksimalno 0,25 posto godišnje od ukupne imovine Fonda umanjene za iznos obveza s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza, s time da minimalna mjesečna naknada neće biti manja od pet tisuća kuna.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik