Leti je najteže naći slobodan sef u banci

Bez autora
Jul 20 2021

Mnogo vremena, klikova po internetu, zvanja telefonom, bilo je potrebno našoj čitateljki da pronađe slobodan sef u nekoj banci.

Sezona je godišnjih odmora, kazali su joj bankari, tražnja je velika i kako se jedan oslobodi za njega postoje liste čekanja. Oni ciničniji bi rekli bilo leto ili zima, godišnji odmori, praznici, tek u bankama je slobodnih jako malo i oni kojima su potrebni moraju da se poprilično raspitaju o tome. Situacija se menja svakodnevno, tako da informacija da imaju slobodnih sutra više ne važi.

Tako je već godinama, a razlog je svakako i to što mnoge banke ne nude takvu uslugu. Sefove za iznajmljivanje nemaju Evrobanka, Nova Ljubljanska, kao ni Adiko banka.

Pandemija je korisnicima dodatno iskomplikovala njihovu upotrebu, jer oni koji nisu mogli lično da koriste sef, morali su nekoga da ovlaste kod notara, uz to da ovlašćeno lice poseduje ključ od sefa.

U sefovima se najčešće čuvaju dragocenosti – hartije od vrednosti, nakit, zlato, plemeniti metali ili porodično nasleđe, u čiji sadržaj banka nema pravo uvida. Banke, inače, klijente ne savetuju da u sefovima drže novac. U njima se ne smeju čuvati oružje, predmeti podložni eksploziji i izazivanju požara, zatim kvaru i raspadanju, kao i druge stvari koje mogu ugroziti zdravlje zaposlenih, sigurnost banke i drugih sefova. Banka ima ključ, ali ne sme bez dozvole suda da ga upotrebi, niti da kontroliše sadržaj.

U Rajfajzen banci trenutno je raspoloživ jako mali broj slobodnih sefova. Oni ih imaju u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Nišu u čak 19 veličina, a najam se plaća kvartalno, od 1.920 dinara za najmanji sef do 3.360 za najveći. Ostavlja se i 4.000 dinara depozita. U Komercijalnoj banci, u kojoj takođe ima malo slobodnih „čuvara vrednosti”, kažu da korisnik sefa sa bankom zaključuje poseban ugovor, sa detaljnim uslovima korišćenja. Ugovor se zaključuje na određeni rok, koji ne može da bude kraći od mesec dana. Sefom se može rukovati lično, ili preko jednog ili više ovlašćenih lica. Ukoliko korisnik (domaće ili strano fizičko lice) ima otvoren tekući račun, prilikom ugovaranja, potpisuje trajni nalog kojim ovlašćuje banku da može zadužiti račun za iznos dospelih mesečnih naknada za zakup sefa. Ukoliko nema otvoren račun, potrebno je da deponuje 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan polaganja depozita o čemu sa bankom potpisuje poseban ugovor. U slučaju pravnih lica samo oni koji su klijenti banke mogu da zakupe sef, pri čemu se ne otvara trajni nalog, odnosno ne polaže garantni depozit. Ova banka izdaje sefove građanima i pravnim licima na deset lokacija u Srbiji, od kojih je pet u Beogradu, a ostale su u Pančevu, Vršcu, Kruševcu, Vrbasu i Novom Pazaru.

Vojvođanska banka koja je postala deo OTP bankarske grupacije ima sefove, a pošto je podatak o slobodnim promenljiv, savetuju da se klijenti raspitaju o trenutnom statusu, da li ima praznih sefova i da li im odgovaraju raspoložive dimenzije. Što se tiče omiljene lokacije, klijenti se opredeljuju za one koje su im bliže. Korisnicima ih nude i u okviru paketa proizvoda. Sefove imaju u tri veličine – male, srednje i velike zapremine, a zakup na mesečnom nivou je za mali sef 500, srednji 670 i veliki 840 dinara. Zakup se naplaćuje sa tekućeg računa klijenta, mesečno, zajedno sa naknadom za korišćenje paketa, što korisnicima prestavlja olakšavajuću okolnost kada je reč o načinu izmirenja mesečnih obaveza. Upotreba paketa nije vremenski ograničena, te samim tim sef je moguće zakupiti na onoliko dug period koliko klijent ima jedan od navedenih paketa računa. Banka nema pravo uvida u sadržinu sefa, međutim postoje propisi koji definišu šta nije dozvoljeno držati u njemu. U sefu se ne sme nalaziti predmeti naoružanja, predmeti podložni eksploziji i izazivanju požara, stvari podložne kvarenju i raspadanju, predmeti čiji je promet i držanje zabranjeno zakonom, kao ni sve druge stvari ili proizvodi koji mogu ugroziti sigurnost banke ili drugih sefova.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik