Porezna uprava FBiH zabranila rad sa strankama

Bez autora
Mar 25 2020

Iz Porezne uprave Federacije BiH obavijestili su porezne obveznike da pokušavaju da organizuju obavljanje poslova u mjeri i na način kako je to moguće kako bi zaštitili zdravlje svih građana.

Porezna uprava je u skladu sa donesenim preventivnim mjerama i shodno zaključku Vlade FBiH obustavila i zabranila fizički kontakt i rad sa stranakama, te zabranila ulazak u poslovne prostorije Porezne uprave Federacije BiH.

- To smo učinili i zbog toga što je zbog boravka lica zaraženog CORONA virusom jedna naša cijela ispostava, odnosno svi njeni zaposlenici rješenjem poslani u izolaciju. Obavještavamo vas da će se komunikacija sa strankama obavljati isključivo pisanim putem preko pošte, e-maila, faksom i telefonom. Porezni obveznici i stranke ne treba da dolaze u Poreznu upravu, već sve svoje porezne prijave i podneske mogu podnijeti putem pošte, elektronski e-mailom, faksom, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona, saopšteno je iz Porezne uprave.

U cilju olakšanja vašeg poslovanja, obavještavaju i da su rokove za podnošenje poreznih prijava produžili kako sljedi: prijava poreza na dobit za pravna lica - Obrazac PP-801, Obrazac PP-802, Obrazac PP-803, Obrazac PP-804 i Obrazac PP-805 za 2019. godinu do 30. 4. 2020. godine; godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu do 30. 4. 2020. godine; prijave plaćenog poreza na dohodak i doprinosa specifikacije: Obrazac-2001 i Obrazac 20001-A, za plate isplaćene u martu dostaviti do 30. 4. 2020. godine i za plate isplaćene u aprilu dostaviti do 31. 5. 2020. godine; Samostalni obrtnici za plaćene doprinose u martu Obrazac-2002 ili 2002-A dostaviti do 30. 4. 2020. godine, a plaćene doprinose u aprilu dostaviti do 31. 5. 2020. godine; Prijave obračunate plate, plaćenog poreza na dohodak i doprinosa, Obrazac MIP-1023 za plate isplaćene u martu dostaviti do 30. 4. 2020. godine i za plate isplaćene u aprilu dostaviti do 31. 5. 2020. godine.

Prijave/promjene/odjave osiguranja u Jedinstvenom sistemu Obrazac JS 3100 i JS 3120 mogu se poslati poštom, faksom ili skenirane na e-mail.

- S obzirom na novonastalu situaciju porezne prijave i obrasce dostavljat ćete putem pošte na adrese nadležnih ispostava Porezne uprave Federacije BiH. Također, prijave i obrasci mogu se skenirati i dostaviti na e-mail adrese nadležnih ispostava ili putem faxa na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava. U slučaju dostavljanja prijave i obrasca putem preporučene pošte, smatrat će se zaprimljenim u Poreznoj upravi FBiH danom predavanja na poštu. U slučaju dostavljanja obrazaca putem emaila (skeniranih) ili faxa, obveznici uplate doprinosa su obavezni originalne primjerke dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi putem pošte ili lično po prestanku vanrednog stanja (ova uputa se odnosi i na obveznike uplate doprinosa koji su korisnici elektronskog servisa Porezne uprave FBiH), stoji u saopštenju.

Shodno odredbama člana 14.b. Zakona o doprinosima propisana obaveza dostavljanja pisane obavijesti za ispostavu Porezne uprave, za obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa zajedno sa isplatom plate, može se dostaviti poštom ili prolongirati do prestanka vanrednog stanja, a ostaje obaveza kontinuiranog obavještavanja Porezne uprave o navedenom elektronskim putem (email). Sve pisane obavijesti koje su poslovne banke bile dužne dostaviti u periodu trajanja vanrednog stanja iste će dostaviti naknadno po ukidanju vanrednog stanja.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik