Prijavilo se 17.158 privrednika za sredstva iz Fonda solidarnosti

Bez autora
May 20 2020

Prema preliminarnim podacima Ministarstva privrede i preduzetništva RS, zaključno sa 15. 5. 2020. godine, pristiglo je 17.158 prijava privrednih subjekata za dodjelu sredstava za april 2020. godine iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

"Pravna lica i preduzetnici su među razlozima za podnošenje prijave najčešće navodili zabranu obavljanja djelatnosti i smanjen obim poslovanja, dok se dio odnosio na potpuni ili djelimični prestanak rada. Kada se radi o strukturi pristiglih prijava, najveće učešće imaju privredni subjekti iz sektora trgovine, preduzetničke djelatnosti i prerađivačke industrije", navedeno je u saopštenju resornog ministarstva.

U saopštenju se dodaje da, kako pojedine dostavljene prijave nisu adekvatno popunjene, odnosno ne sadrže sve podatke i priloge koje je bilo neophodno dostaviti prilikom popunjavanja elektronskog obrasca, ministarstva se susreću sa poteškoćama kod kompletiranja spiskova što zahtjeva dodatne provjere, te usporava pomenuti proces.

"Sva resorna ministarstva, u okviru svojih nadležnosti, su pristupila analizi dostavljenih podataka, te rade na kompletiranju spiskova prijavljenih privrednih subjekata shodno definisanim kriterijumima Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2", navedeno je u saopštenju.

Prema podacima Ministarstva privrede i preduzetništva, do danas je obrađeno i dostavljeno Poreskoj upravi Republike Srpske 7.773 prijave privrednih subjekata kojima je zabranjen rad ili su potpuno prestali sa radom u aprilu.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva sva pravna lica i preduzetnike, koji ispunjavaju uslove propisane navedenom Uredbom, da Poreskoj upravi Republike Srpske blagovremeno podnesu pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april 2020. godine, kako bi im navedena sredstva bila što prije isplaćena.

Podsjetimo, u sklopu aktivnosti Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske usaglašen je jedinstven pristup u načinu izrade spiskova pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukama štabova za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom, ili posluju sa smanjenim obimom kao posljedica djelovanja pandemije izazvane vurusom korona.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik