Zloupotrebe povlastica prilikom javnih nabavki zbog koronavirusa

Bez autora
Mar 24 2020

Vijeća ministara BiH, izdala je saopćenje koje se odnosi na javne nabavke neophodne za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa zbog razloga i u uvjetima krajnje hitnosti.

- Izdato saopćenje sa pratećim tumačenjem Zakona - koje se referiralo na član 21. stav (1) tačku d) Zakona prema kojem se pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci može koristiti zbog više sile, te član 10. stav (1) tačku b) Zakona, prema kojoj javna nabavka može biti izuzeta od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigurnosti u slučajevima izuzetne nužde (spašavanje ljudskih života, zdravlja, i sl.) - prvenstveno se odnosilo na nabavke koje se mogu dokazivo dovesti u direktnu vezu sa mjerama neophodnim za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa.

No, u proteklih nekoliko dana primijećene su određene zloupotrebe izdanog saopćenja sa pratećim tumačenjem Zakona, odnosno primijećeno je da neki ugovorni organi, zloupotrebljavajući novonastalu situaciju, koriste pregovaračke postupke bez objave obavještenja o nabavci zbog razloga krajnje hitnosti i izuzeća od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigurnosti za nabavke koje se nikako ne mogu dovesti u direktnu vezu sa mjerama neophodnim za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa - saopćeno je iz Agencije.

Iz Agencije upozoravaju sve ugovorne organe u BiH i njihove rukovodioce da ne čine spomenute zloupotrebe, jer će, u suprotnom, protiv ugovornih organa i odgovornih osoba biti odmah podnesene prekršajne i kaznene prijave.

- Također, ovim putem pozivamo sve one koji saznaju ili imaju informaciju o potencijalnim opisanim zloupotrebama da to prijave Agenciji za javne nabavke BiH na e-mail: kontakt@javnenabavke.gov.ba, a takve prijave mogu biti podnesene i anonimno bez otkrivanja identiteta prijavitelja - saopćeno je.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik