Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju opštine Lučani

Bez autora
Jun 02 2020

Predsednik opštine Lučani raspisuje Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju opštine Lučani u 2020. godini...

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 i 47/18), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Lučani za 2020. godinu broj: 06-26-26/2020-I ("Sl. glasnik opštine Lučani" br. 3/20) Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br: 320-40-2188/2020-09 od 13.3.2020. godine, Rešenja o raspodeli sredstava broj: 32-1/2020-11 i člana 72. Statuta opštine Lučani ("Sl. glasnik opštine Lučani" br. 16/18), Predsednik opštine Lučani dana 01. 06. 2020. godine raspisuje:


KONKURS
ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENJENIH POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
OPŠTINE LUČANI U 2020 GODINI
Predmet Konkursa:

- podsticaji za poljoprivredu opštine Lučani u 2020. godini (Tabela 1.2.3.4.)

- bliže uređivanje uslova i načina korišćenja podsticaja za poljoprivredu

- uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

- potrebna dokumentacija, rok za podnošenje zahteva i druge potrebne informacije za korišćenje podsticaja

- izbor korisnika sredstava za realizaciju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Lučani za 2020. godinu.

Tekst Konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Lučani u Lučanima i u Guči, na zvaničnom sajtu opštine Lučani www.lucani.rs

Ukupan iznos sredstava iz budžeta JLS planiranih za realizaciju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2020. godini iznosi 36.350.000,00 dinara;

Podsticaji za poljoprivredu u 2020. godini:

101.1.1 Nabavka kvalitetnih priplodnih grla

Nabavka kvalitetnih priplodnih grla krava i mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza junica (starosti do 5 godina u momentu izdavanja računa o nabavci ili nekog drugog dokaza o kupovini subvencionisaće se do 60.000,00 RSD od ukupne vrednosti investicije (bez PDV-a)sa teritorije opštine Lučani, a za kupljena kvalitetna 1 priplodna grla krava sa druge teritorije van opštine Lučani do 80.000,00 RSD po grlu.

Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla steonih junica van teritorije opštine Lučani intezitet pomoći je 70% do 100.000,00 RSD bez PDV-a, s tim što poljoprivredni proizvođač ne sme da otuđi žensko grlo najmanje tri godine.

Ovčarstvo kozarstvo: Za nabavku kavalitetnih priplodnih grla ovaca/koza iznos podsticaja je 70% do maksimalnih 13.000,00 RSD po grlu do 20 grla,

Starost kvalitetnih priplodnih grla ovaca/koza mora biti starije od 6 meseci, stim što poljoprivredni proizvođač ne sme da otuđi grlo najmanje dve godine.
 
Mašine za dopunsku obradu zemljišta (balirke, traktorske vile.kosilice, kosačice, mašine za košenje i sitnjenje biljne mase, idr.) Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine za đubrenje zemljišta (cikloni) Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine za setvu Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine za zaštitu bilja (prskalice, atomizeri sa pratećom opremom) Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine za transport (prikolice veće i manje nosivosti) Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

101.1.17 Mašine i oprema za navodnjavanje useva (sistem za navodnjavanje, pumpe za navodnjavanje, agregati za pokretanje pumpi, cevi za navodnjavanje, filteri, pomoćna oprema za navodnjavanje i orošavanje, sistem kap po kap, orošivači, rasprskivači, cisterne za navodnjavanje (priključna mašina) rezervoari za vodu, izrada bunara (prstenovi, materijal) i dr. Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Izgradnja kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije (muzilice, laktofrizi) Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog
i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez 2 rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka, grajferidr. PDV

Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; (mlinovi, mešaone, pojilice, hranilice.samoutovarne prikolice za prikupljanje, prevoz i istovaranje sena, elevatori za utovar bala na prikolice, priključne i samohodne kosačice, priključni sakupljači i rasturači sena, prevrtači sena i dr.)

Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Oprema za tretman papaka Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade (za gajenje na pašnjacima i livadama) Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez
pdv

Mašine za primarnu obradu zemljišta (freze, rotofreze, sitnilice, tanjirače, plugovi, rotodrljače, podrivači, idr.) Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

101.2.1 Nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa

Nabavka kvalitetnih priplodnih grla krava i junica (starosti do 5 godina u momentu izdavanja računa o nabavci ili nekog drugog dokaza o kupovini subvencionisaće se do 60.000,00 RSD od ukupne vrednosti investicije (bez PDV-a) sa teritorije opštine Lučani, a za kupljena kvalitetna priplodna grla krava sa druge teritorije van opštine Lučani do 80.000,00 RSD po grlu.

Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla steonih junica van teritorije opštine Lučani intezitet pomoći je 70% do 100.000,00 RSD bez PDV-a, stim što poljoprivredni proizvođač ne sme da otuđi žensko grlo najmanje tri godine.

Ovčarstvo kozarstvo svinjarstvo:

Za nabavku kavalitetnih priplodnih grla ovaca/koza iznos podsticaja je 70% do maksimalnih 13.000,00 RSD po grlu do 20 grla, a za kvalitetna priplodna grla krmača povrćaj je 50% do maksimalnih 23.000,00 RSD bez PDV-a za najviše 5 grla. Starost kvalitetnih priplodnih grla ovaca/koza/krmača mora biti starije od 6 meseci, stim što poljoprivredni proizvođač ne sme da otuđi grlo najmanje dve godine.

Mašine za primarnu obradu zemljišta (freze, rotofreze (rotositnilice, rotofreze) sitnilice, tanjirače, plugovi, rotodrljače, podrivači, valjkovi za polusetvenu obradu zemljišta Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine za dopunsku obradu zemljišta (prevrtači sena, traktorske vile, tarupi, kosilice, kosačice, mašine za košenje i sitnjenje biljne mase, idr.)) Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine za đubrenje zemljišta cikloni Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine za setvu- sejalice, sadilice Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine za zaštitu bilja (prskalice, atomizeri sa pratećom opremom) Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv

Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva Intezitet pomoći je 60% do 180.000.00 dinara bez pdv

Mašine za transporfrikolice veće i manje nosivosti) Intezitet pomoći je 60% do 180.000,00 dinara bez pdv.

Više informacija pronaćite na sajtu www.grantovi.com.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik