Popravljaju puteve uoči izbora bez javnih nabavki

Bez autora
May 27 2019

Sprovođenje javnih nabavki mimo propisa za popravku puteva i renoviranje zgrada najčešća je boljka budžetskih korisnika, utvrdila je Državna revizorska institucija. Ona je prošle godine kontrolisala 119 potrošača državnog novca i izračunala da je na javne nabavke potrošeno 25,82 milijarde dinara, od čega 12 odsto mimo propisa.Dok su na lokalu nepravilnosti još uočljivije. Vrednost ugovorenih javnih nabavki bila je 1,42 milijarde dinara, ali iznos učešća nepravilnosti utvrđenih u javnim nabavkama u odnosu na iznos obuhvaćen revizijom je 92,96 odsto. Zakon o javnim nabavkama najčešće je kršen pri izgradnji novih zgrada ili renoviranju, mada i pri nabavci usluga i robe.

Popravljaju puteve uoči izbora bez javnih nabavkiSprovođenje javnih nabavki mimo propisa za popravku puteva i renoviranje zgrada najčešća je boljka budžetskih korisnika, utvrdila je Državna revizorska institucija. Ona je prošle godine kontrolisala 119 potrošača državnog novca i izračunala da je na javne nabavke potrošeno 25,82 milijarde dinara, od čega 12 odsto mimo propisa.

 Dok su na lokalu nepravilnosti još uočljivije. Vrednost ugovorenih javnih nabavki bila je 1,42 milijarde dinara, ali iznos učešća nepravilnosti utvrđenih u javnim nabavkama u odnosu na iznos obuhvaćen revizijom je 92,96 odsto.

Zakon o javnim nabavkama najčešće je kršen pri izgradnji novih zgrada ili renoviranju, mada i pri nabavci usluga i robe.

 Duško Pejović, predsednik DRI, nedavno je objasnio da je kod predškolskih ustanova to najčešće nabavka hrane, dok je kod opština održavanje puteva, posebno uoči izbora.

– Prisutna je tendencija da se pojačano održavaju putevi, uz pojačano oslanjanje na nevalidne računovodstvene dokumentacije. Najčešće se to dešava kada je finansiranje sa dva nivoa. Takav je slučaj kod izgradnje ili popravke škola, kada se investicija finansira i sa republičkog i sa lokalnog nivoa. Isti je slučaj sa izgradnjom i obnavljanjem domova zdravlja i drugih objekata. Kod finansiranja sa dva nivoa, gube se konci, pa imamo dosta objekata koji se godinama grade, dok su neki zastali u izgradnji i nisu dovršeni – objasnio je Pejović pre nekoliko dana na predstavljanju izveštaja o radu za 2018.

Beogradska filharmonija je na primer preuzela obaveze i izvršila plaćanja nabavki dobara i usluga u ukupnom iznosu od 28,9 miliona dinara, koja nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. U revizorskom izveštaju se spominju usluge reprezentacije, pres klipinga, promocije na internetu, nabavke usluge postprodukcije....

Opština Ljig je preuzela obavezu i izvršila rashode i izdatke u iznosu od 80,4 miliona dinara, bez odgovarajućeg postupka javne nabavke i bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki, uglavnom obnove lokalnih puteva i nabavke mašina.

Opština Blace ima preuzete obaveze i izvršene rashode u iznosu od 17,8 miliona dinara, i to bez sprovedenog postupka javne nabavke u iznosu od 4,4 miliona dinara i bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki u iznosu od 13,3 miliona dinara.

Opština Gadžin Han je preuzela obavezu i izvršila rashode i izdatke u iznosu od 23,9 miliona dinara, bez odgovarajućeg postupka javne nabavke i bez poštovanja zakonskih procedura. Preuzela je obavezu i izvršila rashode i izdatke u iznosu od pet miliona dinara bez verodostojne dokumentacije, a da nisu priloženi radni nalozi za izvedene radove, bez dokaza o izvršenoj usluzi, bez izveštaja o izvršenom poslu i bez priloženih otpremnica za nabavku dobara.

Ovo su samo neki od primera. Najveći iznos nepravilnosti, kada se posmatraju svi budžetski korisnici, odnosi se na zaključene ugovore i izvršene rashode bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da pritom nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama u iznosu od 580,39 miliona dinara kod 48 subjekata revizije, što čini 31,8 odsto ukupnih nepravilnosti.

Zaključene ugovore u kojima je izvršena povreda narušavanje načela javnih nabavki u iznosu od 287,21 milion dinara kod 15 subjekata revizije, što čini 15,77 odsto ukupnih nepravilnosti. Zaključene ugovore gde su u konkursnoj dokumentaciji određeni (dodatni) uslovi za učešće u postupku javne nabavke koji nisu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke u iznosu od 224,95 miliona dinara kod osam subjekata revizije, što čini 12,35 odsto ukupnih nepravilnosti .

Zaključene ugovore u kojima nisu ispunjeni uslovi za donošenje određenog akta ili primenu postupka u iznosu od 133,34 miliona dinara kod četiri subjekta revizije, što čini 7,32 odsto ukupnih nepravilnosti.

Ugovore gde je izvršena izmena ugovornih uslova tokom realizacije bez donošenja odluke o izmeni ugovora u iznosu od 94,75 miliona dinara kod četiri subjekta revizije, što čini 5,20 odsto ukupnih nepravilnosti.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik