Železnica ima pravnike, a angažuje advokate

Bez autora
Jan 15 2020

Osnovno pitanje koje se nameće posle hapšenja direktora preduzeća „Infrastrukture Železnice Srbije” Miroljuba Jevtića sa 10.000 evra mita jeste da li je bilo potrebno angažovati advokatsku kancelariju za eksproprijaciju zemljišta na brzoj pruzi, budući da ovo preduzeće ima između 40 i 50 pravnika.Ovo je otvorilo pitanje za koje još poslove i po kojim kriterijumima se angažuju advokatske kancelarije i da li je eksproprijacija preko posrednika bila izuzetak ili pravilo. U preduzeću „Infrastruktura Železnice Srbije” juče nismo dobili odgovore na pitanja za koje sve poslove angažuju advokatske kancelarije, šta je kriterijum da poslove koji su iz njihovog delokruga dodeljuju drugome i da to plaćaju, kao i koja je vrednost tih ugovora.

Osnovno pitanje koje se nameće posle hapšenja direktora preduzeća „Infrastrukture Železnice Srbije” Miroljuba Jevtića sa 10.000 evra mita jeste da li je bilo potrebno angažovati advokatsku kancelariju za eksproprijaciju zemljišta na brzoj pruzi, budući da ovo preduzeće ima između 40 i 50 pravnika.

Ovo je otvorilo pitanje za koje još poslove i po kojim kriterijumima se angažuju advokatske kancelarije i da li je eksproprijacija preko posrednika bila izuzetak ili pravilo.

U preduzeću „Infrastruktura Železnice Srbije” juče nismo dobili odgovore na pitanja za koje sve poslove angažuju advokatske kancelarije, šta je kriterijum da poslove koji su iz njihovog delokruga dodeljuju drugome i da to plaćaju, kao  i koja je vrednost tih ugovora. Rečeno nam je da su ova pitanja deo istrage koja je u toku i da ne mogu da nam odgovore kako je ne bi remetili.

U slučaju eksproprijacije procedura je jasna. Vlada Srbije utvrđuje javni interes da se na trasi pruge izuzme zemljište od privatnih vlasnika u korist železnice. Potom donosi  rešenje o javnom interesu i planska dokumenta. Izuzimanje se sprovodi po Zakonu o eksproprijaciji. Poslove vode lokalne samouprave na čijoj teritoriji se sprovodi eksproprijacija i određuje se budžet. Poreska uprava utvrđuje vrednost zemljišta i angažuje se veštak zbog utvrđivanja popisane imovine koja se nalazi na tim parcelama. Ako vlasnik parcele koja se izuzima nije zadovoljan ponuđenim iznosom, može da se žali sudu. Sud angažuje veštaka za procenu i donosi odluku. I tu je kraj jer je sudska odluka obavezujuća.

Ivan Ninić, advokat i osnivač Centra za vladavinu prava, objašnjava da je preduzeće „Infrastruktura Železnice”  predlagač eksproprijacije. Odnosno, posao preduzeća kao investitora jeste da formalno pokrene predlog za eksproprijaciju, pribavi izvod iz katastra i da predloži koje parcele treba da budu izuzete. Ne postoji posao u komunikaciji sa katastrom ili drugim organima, koji advokatska kancelarija može da obavi, a ne može ovo državno preduzeće.

– Železnice nemaju potrebu za angažovanjem advokata kada su ovakvi poslovi u pitanju. One imaju dovoljno kapaciteta da same to i urade, odnosno pravnici u okviru svog redovnog posla. To je jednostavna procedura, koju mogu da sprovedu  i pripravnici. Logično je da advokati budu na suprotnoj strani. Angažovanje advokata na strani „Železnice” ima smisla ako ih neka ugovorna klauzula iz međunarodnog kredita na to obavezuje. Uostalom oni imaju na raspolaganju državnog pravobranioca koji je tu da štiti državni interes – kaže Ninić.

Inače, Državna revizorska institucija je nedavno objavila izveštaj o reviziji poslovanja preduzeća „Infrastruktura Železnice Srbije”. U njemu je, između ostalog, navedeno da je ovo preduzeće u okviru troškova proizvodnih usluga iskazalo najmanje 833,4 miliona dinara za izvedene radove na sanaciji objekata železničke infrastrukture, kao i 18,6 miliona dinara za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije, a koji su evidentirani u poslovnim knjigama bez verodostojne računovodstvene dokumentacije, što nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Takođe, u okviru troškova proizvodnih usluga evidentirali su i vrednost izvedenih radova na sanaciji objekata železničkih stanica u najmanjem iznosu od 49,7 miliona dinara, umesto na nekretninama, postrojenjima i opremi.

Preduzeće je prema nalazu DRI  u 2018.  uvećalo vrednost svake pojedinačne stavke stalne imovine u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde dinara u korist prihoda od aktiviranja učinaka i robe, a na osnovu obračuna vrednosti ulaganja na radovima izvedenim u sopstvenoj režiji u 2018. Navedeni iznos sadrži i troškove utrošenog materijala koji je korišćen pri remontu železničke infrastrukture u iznosu od 2,3 milijarde dinara, a čija je vrednost, na predlog Komisije za analizu cena materijala demontiranog sa pruga podobnog za ponovnu ugradnju pri remontu železničke infrastrukture angažovanjem sopstvenih resursa, pre evidentiranja navedenog utroška procenjena i povećana za iznos od 1,6 milijardi dinara.

– Pored toga, na osnovu prezentovanih radnih knjiga Drugi deo (koje predstavljaju evidenciju i obračun radova po vrstama radova) utvrdili smo da iskazane utrošene količine materijala i goriva u istima ne odgovaraju količinama iskazanim u Izveštaju o obračunu cene koštanja izvedenih radova u sopstvenoj režiji u 2018. godini – navedeno je u izveštaju.

Ovo preduzeće je  2018. priznavalo troškove angažovanja podizvođača i održavanja mehanizacije, kao i troškove transporta nastalih angažovanjem dobavljača u ukupnom iznosu od 890,4 miliona dinara, iako su se troškovi odnosili na izgradnju i rekonstrukciju pruga u sopstvenoj režiji.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik