KPZ Zabela nabavlja ćebad za zatvorenike

M.D.
Jun 02 2020

Kazneno popravni zavod Zabela iz Požarevca, raspisao je tender za nabavku 1.100 komada ćebadi za lica lišena slobode, radi zamene dotrajale posteljine.

U konkursnoj dokumentaciji se navodi da ćebad mora imati dimenzije 150x200 centimetara, površinske mase 600 gr/m², sivo-maslinaste boje. Dodaje se da sastav ćebadi mora biti 50% od vune i 50% od ostalih vlakana sa mogućnošću odstupanja od plus/minus tri odsto.

Takođe se zahteva da ćebad budu gusto opšivena sa svih strana, kao i postojana na višestruko mašinsko pranje od 30 stepeni.

Prilikom dostavljanja ponuda, ponuđači su dužni da na neposredan uvid dostave i uzorak dobra koje je predmet javne nabavke, a koje će se po otvaranju i pregledu od strane Komisije vratiti ponuđačima čije ponude budu ocenjene kao neodgovarajuće ili neprihvatljive. Izabranom ponuđaču će uzorak biti vraćen nakon isporuke dobara, nakon što Komisija utvrdi da ona odgovaraju dostavljenom uzorku.

Rok za podnošenje ponuda je 12. jun 2020. godine, a otvaranje ponuda biće organizovano istog dana u prostorijama naručioca.

Prema planu nabavki KPZ Zabela za 2020. godinu, procenjena vrednost ove nabavke iznosi 1.666.667,00 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za ocenjivanje i rangiranje pristiglih ponuda je najniža ponuđena cena. Ukoliko dva ili više ponuđača budu ponudili istu najnižu cenu, ugovor će biti dodeljen onoj firmi koja je ponudila kraći rok isporuke.

U konkursnoj dokumentaciji se dodaje da rok za isporuku dobara ne sme biti kraći od 45 dana.

Više detalja o ovoj javnoj nabavci možete proveriti na sajtu www.tenderilive.com.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik