Atlas banka prodaje nepokretnosti za oko 780 hiljada eura

Bez autora
Jun 21 2020

Stečajna uprava Atlas banke u stečaju objavila je javni poziv za učešće na nadmetanju za prodaju nepokretnosti u Baru, Nikšiću i Pljevljima, čija je ukupna vrijednost 780,22 hiljade eura.

U Baru se prodaje poslovni prostor u vanprivredi površine 171 metar kvadratni, po početnoj cijeni od 175,85 hiljada EUR, a u Nikšiću poslovni prostor u privredi površine 158 kvadrata po početnoj cijeni od 150,77 hiljada EUR.

U Pljevljima se prodaje poslovna zgrada u privredi površine u osnovi 245 kvadrata sa zemljištem površine 56 kvadrata. Početna cijena te nepokretnosti iznosi 453,6 hiljada EUR.

Prodaja nepokretnosti obaviće se javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke, 17. jula. Pravo učešća imaju domaća i strana preduzeća i pojedinci koji do 16. jula uplate depozit za učešće u vrijednosti od deset odsto od početne cijene za predmetnu nepokretnost.

Građani zainteresovani da učestvuju u nadmetanju treba da dostave ime i prezime, adresu stanovanja, matični i broj lične karte, a preduzeća naziv i sjedište, registarski broj, originalni izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana, ovjerenu prijavu, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika.

Postupak nadmetanja završava se, kako je objašnjeno, ukoliko niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tad ponuđene najveće. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Uslovi za održavanje javnog nadmetanja smatraće se ispunjenim ukoliko u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem.

Kupac je dužan da u roku od 15 dana zaključi sa stečajnim upravnikom Atlas banke ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti.

Ukoliko kupac u navedenom roku ne zaključi ugovor o kupoprodaji ili ne isplati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da ugovor zaključi sa ponuđačem koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje u javnom nadmetanju. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima najkasnije sedam dana od javnog nadmetanja.

Depozit izabranog ponuđača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik