Promet na tržištu nekretnina smanjen za 70 odsto

Bez autora
May 03 2020

Promet na tržištu nekretnina smanjen je za 70 odsto u odnosu na period pre uvođenja vanrednog stanja u zemlji (podaci 3. aprila 2020. godine), dok su cene ostale na nivou iz februara 2020. godine, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda, a prema anketi Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti PKS, čak 74 odsto agencija nije ostvarilo nikakav promet od uvođenja vanrednog stanja.

Uprkos tome, čak 47 odsto anketiranih sa optimizmom očekuje kraj vanrednog stanja. Oko 84 odsto ispitanih smatra da je odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor, najvažnija ekonomska mera Vlade Srbije.

Anketa je sprovedena u periodu od 15. do 24. aprila 2020. godine, a od 126 članova Grupacije koji su odgovorili na pitanja (69,23 odsto od ukupnog broja članova Grupacije), njih 71 privremeno je obustavilo delatnost po uvođenju vanrednog stanja. Čak 73,81 procenata učesnika u anketi nije ostvarilo nikakav promet od uvođenja vanrednog stanja, ali bez obzira na to, 46,83 odsto ima optimistična očekivanja, 27,78 procenata ne vidi boljitak u perspektivi, a 25,39 odsto nema stav kada je u pitanju tržište nekretnina nakon ukidanja vanrednog stanja. 

Da bi se prilagodili uslovima krize, posrednici su smanjili troškove poslovanja, redukovanjem izdataka za zakup poslovnog prostora i oglašavanje.  Oko 40 odsto članova Grupacije PKS unapredilo je online komunikaciju i prezentaciju na društvenim mrežama, što je doprinelo održanju redovne komunikacije i kontakta sa klijentima. O tome svedoči nalaz ankete da 85,71 odsto posrednika i tokom vanrednog stanja održava redovan kontakt sa klijentima.

Značajan nalaz ankete, ukazuje predsednik Grupacije Damir Borić je što nijedna od anketiranih agencija nije otpuštala agente, a samo pojedine (oko 7 odsto) smanjile su broj zaposlenih koji se ne bave poslovima posredovanja. Većina ispitanih planira da nakon ukidanja vanrednog stanja održi isti nivo zarada za sve zaposlene.

Za 84 odsto ispitanih, odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinosa za privatni sektor, u vanrednom stanju, najvažnija je ekonomska mera Vlade Srbije za prevazilaženje posledica krize. Njih 58,73 procenata  smatra  da su to direktne subvencije privrednim subjektima, a za 39,68 odsto su to mere za očuvanje likvidnosti kreditima i garancijama Fonda za razvoj Republike Srbije. Za trećinu ispitanih važno je i odlaganje plaćanja avansa poreza na dohodak za preduzetnike/poreza na dobit pravnih lica u drugom kvartalu.

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije, sprovela je anketu među svojim članovima da bi utvrdila izazove sa kojima su se suočili zbog primene mera za suzbijanje epidemije koronavirusa i što efikasnije pomogla da se nađu odgovori i načini za njihovo rešavanje, kaže predsednik Grupacije.

U narednom periodu planirana je organizacija obuka za agente, u saradnji sa Centrom za edukaciju PKS, kako bi unapredili digitalizaciju poslovanja, korišćenje društvenih mreža za oglašavanje nekretnina i još bolje se prilagodili poslovanju u novim uslovima i eventualnom drugom talasu pandemije. Osposobljenost i tehnička opremljenost posrednika za poslovanje u uslovima primene mera socijalnog distanciranja, odraziće se na ukupan promet na tržištu nekretnina.

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti PKS ima 182 člana, koji zapošljavaju oko 50 odsto ukupnog broja radnika u ovoj struci na teritoriji Srbije.

Prilikom izrade ankete, rukovodstvo Grupacije uzelo je u obzir iskustva Nacionalne asocijacije realtora (NAR) iz SAD i Ruske gilde realtora, sa kojima sarađuje. Članovi Odbora Grupacije u toku pandemije prikupljali su informacije o situaciji na stranim tržištima nekretnina i merama vlada i asocijacija posrednika radi prevazilaženja ekonomskih posledica pandemije.

NAR je najveća strukovna organizacija posrednika u prometu i zakupu na svetu koja ima preko 1,4 miliona članova (oko 1,1 milion članova u SAD i oko 300 hiljada u inostranstvu), koji ostvaruju prihode od preko 50 milijardi američkih dolara godišnje.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik