Prosječni kvadrat u Podgorici jeftiniji 8,4%

Bez autora
Mar 30 2010

Prema najnovijim podacima za prvi kvartal 2010, prosječni kvadratni metar stambenog objekta u martu mjesecu 2010. godine, u Podgorici iznosi 1.128,3 eura, što predstavlja pad od 8,4 odsto u odnosu na cijenu kvadrata iz septembra 2009. Ovakvo kretanje cijena slično je sa tržištem nekretnina u Hrvatskoj i Srbiji, gdje je pema navodima agencija za promet nekretnina, nastavljen trend pada iz 2009. godine, u prosjeku za oko 20-25 odsto u odnosu na period buma na ovim tržištima. Prema rezultatima ankete CBCG u slučaju Crne Gore, taj pad je još drastičniji. Naime, cijene nekretnina iz avgusta 2007. usljed pucanja balona na tržištu nekretnina i dalje su u stalnom padu. Tako je metar kvadratni stambenog prostora u Podgorici, na kraju 2007. u prosjeku iznosio 1696,7 eura. Na kraju 2008. je iznosio 1506,7 eura, odnosno 1231,8 eura na kraju 2009. godine, dok u prvom kvartalu 2010. procječna cijena metra kvadratnog iznosi 1128,3 eura. To znači da je od kraja buma na tržištu nekretnina do sada, pad cijena nekretnina u Crnoj Gori iznosio 33,5 odsto.

Prosječni kvadrat u Podgorici jeftiniji 8,4%Prema najnovijim podacima za prvi kvartal 2010, prosječni kvadratni metar stambenog objekta u martu mjesecu 2010. godine, u Podgorici iznosi 1.128,3 eura, što predstavlja pad od 8,4 odsto u odnosu na cijenu kvadrata iz septembra 2009, saopšteno je danas iz Centralne banke Crne Gore CBCG.

Ovakvo kretanje cijena slično je sa tržištem nekretnina u Hrvatskoj i Srbiji, gdje je pema navodima agencija za promet nekretnina, nastavljen trend pada iz 2009. godine, u prosjeku za oko 20-25 odsto u odnosu na period buma na ovim tržištima. Prema rezultatima ankete CBCG u slučaju Crne Gore, taj pad je još drastičniji.

“Naime, cijene nekretnina iz avgusta 2007. usljed pucanja balona na tržištu nekretnina i dalje su u stalnom padu. Tako je metar kvadratni stambenog prostora u Podgorici, na kraju 2007. u prosjeku iznosio 1696,7 eura. Na kraju 2008. je iznosio 1506,7 eura, odnosno 1231,8 eura na kraju 2009. godine, dok u prvom kvartalu 2010. procječna cijena metra kvadratnog iznosi 1128,3 eura. To znači da je od kraja buma na tržištu nekretnina do sada, pad cijena nekretnina u Crnoj Gori iznosio 33,5 odsto”, pokazuju rezultati ankete koju sprovodi CBCG.

U ovom periodu, prosječna vrijednost metra kvadratnog kuće je blago rasla. Tako je prosječna vrijednost kvadrata stambenog objekta – kuće iznosila u prosjeku 1044,04  eura, što predstavlja marginalni rast od 2,3 odsto u odnosu na prethodni kvartal. Međutim, vrijednost stambenog objekta – stana iznosi 1208,24 eura, što predstavlja pad od 9,31 odsto u odnosu na poslednji kvartal 2009. godine.

U okviru istraživanja tržišta nekretnina, Centralna banka Crne Gore CBCG sprovodi redovnu anketu o kretanju cijena stambenih objekata u Podgorici.
Izračunavanje prosječne cijene stambenog prostora, za prvi kvartal 2010. bazirano je na uzorku izvedenom od 72.917 stanova koji odgovaraju lokacijama Podgorica 1, Podgorica 2 i Podgorica 3.

Ove tri katastarske opštine od ukupno osamdeset i dvije, prema podacima Uprave za nekretnine, predstavljaju najreprezentativniji dio Podgorice, obzirom da obuhvataju uža gradska naselja.

“Kada govorimo o cijenama stambenog prostora u tri zone Podgorice, u odnosu na prethodnu anketu, došlo je do određenih promjena u cijeni stambenih objekta koji su najizraženiji u zoni Podgorica 2 i Podgorica 3. Naime, cijena u zoni Podgorica 1 (uži Centar- Bulevar Lenjina, Ulica Slobode, Bulevar Sv Petra Cetinskog, Ulica Vasa Raičkovića, Ivana Vujoševića, itd), je drastično pala i iznosi 1254,78 eura, što predstavlja pad od 17,85 odsto, pri čemu i dalje postoji rigidnost cijena pojedinih kompleksa u ovoj zoni, čija cijena i dalje dostiže 2500 eura. Sa druge strane, u Podgorici 2 (širi centar, Zagorič, Pod Goricom, Novaka Miloševa, Blok 6, itd) imamo stagnaciju cijena, tako da je ona u prvom kvartalu 2010. godine iznosila 1150,4 eura, što je pad od 0,47odsto”, navodi se u anketi.

Konačno, cijena metra kvadratnog stambenog prostora u Podgorici 3 (Stari Aerodrom, Konik, Ćemovsko polje, Cvijetin brijeg, Stara Varoš, itd) blago je porasla, tako da je prosječna cijena kvadratnog metra u ovoj zoni iznosila 1044,05 eura, što predstavlja rast od 3,4 odsto u odnosu na protekli kvartal.

Kada se, pak govori o kreditnoj aktivnosti, prema preliminarnim podacima za januar 2010. godine, učešće stambenih kredita u ukupnom portfoliju iznosi oko 15 odsto, odnosno 356,4 miliona eura, dok učešće kredita za izgardnju i adaptaciju građevinskih objekata, iznosi 16,8 odsto odnosno 400,3 miliona eura.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik