U Srbiji legalizovano četvrt miliona objekata

Bez autora
Jul 02 2020

Srbija je sve manje zemlja divlje gradnje i nelegalnih kuća, poslovnih zgrada i stanova. Ukupan broj donetih "rešenja o ozakonjenju" od januara do početka juna iznosi 268.530, kažu nadležni. Ostaje još tri puta toliko.

U Informatoru o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture stoji da su sva rešenja su po službenoj dužnosti prosleđena organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra radi upisa prava svojine u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, a kako se dodaje, samo protiv tri rešenja pokrenut je upravni spor.

Prema poslednjim podacima formirane jedinstvene Baze nezakonito izgrađenih objekata ovog Ministarstva, na teritoriji Srbije evidentirano je 2.041.936 nezakonito izgrađenih objekata.

U periodu januar-maj ove godine, od strane lokalnih samouprava prosledeno je 327 spisa predmeta pa je postupak ozakonjenja pokrenut za 5 zahteva, doneto je ukupno 30 rešenja o ozakonjenju, odgovoreno je na 41 predstavku građana iz oblasti ozakonjenja objekata, tumačenja odredbi Zakona o ozakonjenju, kao i traženje izjašnjenja o statusu predmeta ozakonjenja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Poslednjeg dana 2019. ukupan broj donetih rešenja o ozakonjenju na teritoriji Srbije bio je 258.233 a ukupan broj popisanih objekata je 1.630.658, kaže se u ovom dokumentu.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik