Usvojen Zakon o podsticanju građevinske industrije

Bez autora
Jul 02 2010

Republički parlament usvojio je Zakon o podsticanju građevinske industrije Srbije u uslovima ekonomske krize, koji bi trebalo da omogući prevazilaženje negativnih efekata ekonomske krize u toj oblasti, podsticanje razvoja i otvaranje novih radnih mesta.Ciljevi zakona su i obezbeđivanje likvidnosti u tom sektoru, podsticanje razvoja i upošljavanja domaćih preduzeća koja se bave proizvodnjom građevinskog materijala, kao i podsticanje ukupnog privrednog razvoja. Taj akt predviđa da Vlada Srbije, na predlog nadležnih ministarstava, odnosno nadležnog organa lokalnih samouprava, utvrđuje listu projekata za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, koji se u celosti ili delimično finansiraju iz republičkog budžeta.

Usvojen Zakon o podsticanju građevinske industrijeRepublički parlament usvojio je Zakon o podsticanju građevinske industrije Srbije u uslovima ekonomske krize, koji bi trebalo da omogući prevazilaženje negativnih efekata ekonomske krize u toj oblasti, podsticanje razvoja i otvaranje novih radnih mesta.

Ciljevi zakona su i obezbeđivanje likvidnosti u tom sektoru, podsticanje razvoja i upošljavanja domaćih preduzeća koja se bave proizvodnjom građevinskog materijala, kao i podsticanje ukupnog privrednog razvoja.

Taj akt predviđa da Vlada Srbije, na predlog nadležnih ministarstava, odnosno nadležnog organa lokalnih samouprava, utvrđuje listu projekata za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, koji se u celosti ili delimično finansiraju iz republičkog budžeta.

U realizaciji projekata mogu učestvovati građevinska preduzeća čije je sedište na teritoriji Srbije, koja imaju odgovarajuće iskustvo i reference i koja zapošljavaju značajan broj radnika.

Pri realizaciji mora se koristiti domaći građevinski materijal u učešću najmanje 70 odsto od ukupno potrebnog materijala i ugrađene opreme, ukoliko se oprema istog kvaliteta proizvodi u Srbiji, prema predmeru i predračunu iz glavnog projekta.

Projekti, čija se realizacija finansira i realizuje u skladu sa predloženim zakonom, odnose se na izgradnju škola i obdaništa, bolnica, stanova, autoputeva, sportskih objekata, objekata za potrebe obavljanja delatnosti iz kulture i drugih objekata od javnog značaja.

Na postupak izbora projektanta, vršioca tehničke kontrole, izvođača radova, vršioca stručnog nadzora, kao i vršioca tehničkog pregleda, primenjuje se pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Naručilac, odnosno nadležno ministarstvo, organ pokrajine ili lokalne samouprave, dužan je da uputi poziv svim preduzećima, a rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana prijema tog poziva.

Zakon stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku", a prestaće da važi do 31. decembra 2011. godine.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik