Devizne rezerve NBS u martu smanjene za 130,6 miliona evra

Bez autora
Apr 15 2010

Devizne rezerve Narodne banke Srbije su u martu smanjene za 130,6 miliona evra i poslednjeg dana marta su iznosile 10,44 milijarde evra. Neto devizne rezerve su iznosile 6,18 milijardi evra.Neto devizne rezerve predstavljaju devizne rezerve umanjene za devizna sredstva koja banke drže kod NBS i za sredstva povučena po kreditu od MMF-a. Devizne rezerve su na kraju marta iznosile 14 milijardi dolara, a takav njihov nivo obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 462 posto.

Devizne rezerve NBS u martu smanjene za 130,6 miliona evraDevizne rezerve Narodne banke Srbije su u martu smanjene za 130,6 miliona evra i poslednjeg dana marta su iznosile 10,44 milijarde evra.

Neto devizne rezerve su iznosile 6,18 milijardi evra. Neto devizne rezerve predstavljaju devizne rezerve umanjene za devizna sredstva koja banke drže kod NBS i za sredstva povučena po kreditu od MMF-a.

Devizne rezerve su na kraju marta iznosile 14 milijardi dolara, a takav njihov nivo obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 462 posto. Istovremeno, devizne rezerve pokrivaju devetomesečne potrebe uvoza robe i usluga.

Pošto su devizne rezerve banaka 31. marta iznosile 1.530,7 miliona evra, ukupne devizne rezerve zemlje su iznosile 11,97 milijardi evra, odnosno 16,06 milijardi dolara.

Na smanjenje deviznih rezervi u toku marta najveći uticaj su imale njene prodaje deviza na međubankarskom deviznom tržištu u iznosu od 190 miliona evra. Inokreditorima je na ime izmirenja obaveza isplaćeno 68,8 miliona evra.

Priliv u devizne rezerve NBS ostvaren je po osnovu korišćenja kredita u iznosu od 57,8 miliona evra i po osnovu izdvajanja obavezne devizne rezerve banaka u neto iznosu od 38,5 miliona evra.

Na međubankarskom deviznom tržištu u martu realizovana je trgovina devizama u iznosu od 562,2 miliona evra, što je bilo za 48,8 miliona evra više nego u prethodnom mesecu.

NBS je tokom marta na međubankarskom deviznom tržištu prodala ukupno 190 miliona evra kako bi ublažila preterane dnevne oscilacije kursa i obezbedila nesmetano funkcionisanje deviznog tržišta. U prva tri meseca ove godine NBS je na međubankarskom deviznom tržištu prodala 631,5 miliona evra.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik