Najpreče obeštećenje u slučaju greške

Bez autora
Apr 18 2010

Pre nego što se Predlog Zakona o zaštiti potrošača nađe u skupštinskoj proceduri, organizacije potrošača očekuju da će njihove sugestije o izmenama ovoga puta biti uvažene. Interesi potrošača, kao ravnopravnih učesnika na tržištu, dosad su u Srbiji bili sasvim zanemareni.U Srbiji najpre treba regulisati pravo potrošača na obeštećenje u slučaju da je roba s greškom ili nije garantovan kvalitet. Međutim, kod nas je to otežano time što je teret dokazivanja greške na potrošaču, a ne na trgovcu kao u Evropi.

Najpreče obeštećenje u slučaju greškePre nego što se Predlog Zakona o zaštiti potrošača nađe u skupštinskoj proceduri, organizacije potrošača očekuju da će njihove sugestije o izmenama ovoga puta biti uvažene.

Interesi potrošača, kao ravnopravnih učesnika na tržištu, dosad su u Srbiji bili sasvim zanemareni, kažu u Asocijaciji potrošača Srbije (APOS).U Srbiji najpre treba regulisati pravo potrošača na obeštećenje u slučaju da je roba s greškom ili nije garantovan kvalitet, kažu u APOS-u. Međutim, kod nas je to otežano time što je teret dokazivanja greške na potrošaču, a ne na trgovcu kao u Evropi.

“Kada potrošač reklamira grešku ili loš kvalitet, o tome odlučuje trgovac, što je isto kao kad kozi date da čuva kupus. Trgovci obično kažu da su potrošači sami krivi za kvar, da nisu dobro rukovali i slično. Jedino što našem potrošaču ostaje je tužba redovnom sudu, gde ponovo mora dokazivati da je oštećen. To dugo traje, a i košta, pa je zanemarljiv broj potrošača koji uopšte pokušava da na ovaj način ostvari svoje pravo”, kaže za “Novac” Edina Popov, predsednica Upravnog odbora APOS-a.

I pravo na izbor koje i stoji u Zakonu o zaštiti potrošača, u praksi nije ostvareno. Za razliku od Evrope, srpski potrošač veliki broj robe i usluga ne može da bira.

“Potrošače treba posmatrati kao investitore, jer oni svakom kupovinom investiraju u određenu kompaniju, pa je veliki problem i što se njihov glas ne čuje. Država treba da obezbedi uslove za učešće organizacija potrošača na mestima gde se donose za njih bitne odluke”, kaže Popov.

Zakon o zaštiti potrošača se donosi u paketu zakona kojim se uređuje tržište, kažu u APOS-u. To su zakoni o konkurenciji, trgovini, oglašavanju. Osim zakona o trgovini, svi ovi zakoni su već doneti 2005. godine.

“Ranije je najavljivano ’uskla­đivanje’ zakona sa evropskim standardima, ali se sada ipak donose novi, jer stare zakone ne vredi ‘krpiti’. U ove zakone treba uneti evropske direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi, nepoštenim odredbama u tipskim ugovorima, i druge koje obezbeđuju transparentnost tržišta, a ono je u Srbiji trenutno sve samo ne transparentno”, istakla je Edina Popov.

Naša sagovornica dodaje da prilikom donošenja Zakona o zaštiti potrošača 2005. godine, nisu bile uvažene primedbe organizacija potrošača. Danas je situacija bolja jer je donet novi Ustav koji je definisao prava potrošača kao deo ljudskih prava, i zabranio nečasne radnje protiv potrošača na tržištu Srbije. Ovaj put, organizacije imaju mogućnost da pred Ustavnim sudom ospore rešenja iz zakona koja bi bila na štetu potrošača.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik