Kompanije u nemilosti bankara

Bez autora
Mar 23 2010

Ukupni kreditni portfolio domaćih banka na početku godine smanjen u odnosu na godinu ranije, za 232,29, miliona, a najviše Prve i Crnogorske komercijalne banke, 153,3 miliona odnosno 117 miliona eura. Te dvije banke u ovom periodu uopšte nijesu nijesu odobravale kredite, već su se bavile naplatom izdatih zajmova. Zato im je učešće u bankarskom sektoru sa ukupno 65 odsto početkom prošle godine palo na 45 procenata. Od ukupno 11 banaka, šest je tokom pomenutog perioda povećalo kreditni portfolio, Hipotekarna. Podgorička, Invest, Frst Financial, Erste i NLB Montenegro, od kojih posljednje dvijenajviše 24,85 miliona odnosno 35,66 miliona eura. Ovakav trend, ako se nastavi, znači da privreda ima malo šta da traži kod domaćih banaka. Tim prije što bankari tvrde da će kreditiranje privrede zavisiti od tražnje, kvaliteta programa i solventnosti kompanija, dok građanima nude niz različitih kreditnih aranžmana.

Kompanije u nemilosti bankaraUkupni kreditni portfolio domaćih banka na početku godine smanjen u odnosu na godinu ranije, za 232,29, miliona, a najviše Prve i Crnogorske komercijalne banke, 153,3 miliona odnosno 117 miliona eura.

Te dvije banke u ovom periodu uopšte nijesu nijesu odobravale kredite, već su se bavile naplatom izdatih zajmova. Zato im je učešće u bankarskom sektoru sa ukupno 65 odsto početkom prošle godine palo na 45 procenata, piše Dan.

Od ukupno 11 banaka, šest je tokom pomenutog perioda povećalo kreditni portfolio, Hipotekarna. Podgorička, Invest, Frst Financial, Erste i NLB Montenegro, od kojih posljednje dvijenajviše 24,85 miliona odnosno 35,66 miliona eura.

Ovakav trend, ako se nastavi, znači da privreda ima malo šta da traži kod domaćih banaka. Tim prije što bankari tvrde da će kreditiranje privrede zavisiti od tražnje, kvaliteta programa i solventnosti kompanija, dok građanima nude niz različitih kreditnih aranžmana.

Očito je, s obzirom na broj nesolventnih kompanija, da je zajam lakše naplatiti od građana odnosno njihovih žiranata, nego od kompanija.

Izvršni direktor Hypo banke Tarik Telaćević je kazao da je za kreditiranje građana i malih i srednjih preduzeća ove godine obezbijeđeno 40 miliona eura. Naveo je da će klijenti, kao i prethodnih godina, imati na raspolaganju veliki broj kreditnih proizvoda, sve vrste kreditnih kartica, te gotovinske, potrošačke, hipotekarne, stambene kredite do 30 godina otplate.

”To je značajan kreditni portfolio, a uslovi su među povoljnijima kada js riječ o sadašnjem trenutku na crnogorsakom bamnkarskom tržištu, i taj agresivni kreditni nastup pripremamo ovih dana. Očekujem da će banka biti u mogućnosti da planirani iznos i isplati, što na drugoj strani ostavlja prostor za kvalitetnu tražnju, koju ćemo sigurno moći da pratimo”, istakao je Telaćević.

On je naglasio da banka, i u slučaju da građani budu manje zaintsresovani za kredite, neće spuštati kriterijume za odobravanje zajmova ispod nivoa koji je bankarski razuman. Kreditna aktivnost privrede će, kako je kazao, zavisiti od tražnje za kreditima, ali i od kvaliteta projekta i boniteta firme.

Glavni izvršni direktor Erste banke Aleksa Lukić kazao je da rast u kreditiranju stanovništva planiraju prvenstveno na bazi novih proizvoda, za koje postoji veliko interesovanje građana. Nabrojao je stambene i gotovinske kredite, uz niže kamatne stope, minus po tekućem računu, kao i kredite za pomorce i penzionere.

”S obzirom da smo dio Erste grupe, namjera nam je da iskoristimo potencijale i kapacitete koje imamo, da dugoročnim kreditnim linijama podržimo velike kompanije, mali i srednji biznis i doprinesemo oživljavanju crnogorske ekonomije na zdravoj osnovi”, naveo je Lukić podsjećajući da su prošle godine ispunili planove suprotno trendu u sektoru i ostvarili rast depozita i kredita iznad 20 odsto.

On smatra da je na uspjeh uticala i promjena vlasničke strukture banke u martu prošle godine, kada je Erste banka postala dio Erste grupacije.

”NLB Montenegrobanka i u 2010. godini kreditno podržavati kako stanovništvo tako i privredu”, saopštili su iz te finansijske institucije.

”Uslovi kreditiranja su veoma otežani zbog velike zaduženosti stanovništva i privrede, nelikvidnosti privrede i pogoršalja naplate kreditnih potraživanja u svim segmentima poslovanja, tako da je broj i potencijal bonitetnih klijenata drastično smanjen u odmosu na prethodne godine”, naveli su iz NLB Montenegrobanke ističući da će od pomenutih faktora zavisiti i obim kreditnog rasta u 2010. godini.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik