Luka Rijeka ostvarila gubitak veći od polovine temeljnog kapitala

Bez autora
Apr 02 2020

Uprava Luke Rijeka d.d.dužna je sazvati skupštinu tvrtke te je izvjestiti da je, prilikom izrade godišnjih financijskih izvješća, ustanovljeno da u Društvu postoji gubitak veći od visine polovine temeljnoga kapitala Društva.

Navedeni gubitak nastao je primjenom Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja MSFI 16 Najmovi. Do sada je prikaz ovih efekata bio vidljiv kroz bilješke u revizijskim izvješćima, a sada su po prvi puta isti efekti vidljivi u bilanci i računu dobiti i gubitka, što nam govori da nije riječ o novonastalome stanju, već samo novom prikazu stanja, koje uz to, nema utjecaj na novčane tokove.

Utjecaj primjene novog standarda na konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje Društva značajan je s obzirom da novi standard tretira i postojeći Ugovor o koncesiji za obavljanje lučkih usluga na koncesioniranom području luke Rijeka kao ugovor koji sadrži komponente najma.

Prema prethodno važećim standardima, Društvo je imovinu (odnosno lučku infrastrukturu) koje je imalo pravo koristiti temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje lučkih djelatnosti prikazivalo izvanbilančno te dok je obveze po Koncesijskom ugovoru (vezano uz kapitalna ulaganja) također vodilo izvanbilančno i objavljivalo u sklopu bilješki u financijskim izvještajima.

Međutim, novi standard MSFI 16 propisuje priznavanje imovine i obveza po Koncesijskom ugovoru u bilanci što je zahtijevalo od Društva da određena plaćanja po Ugovoru o koncesiji prizna kao obveze u bilanci uz istovremeno priznavanje imovine s pravom korištenja koju čini koncesionirano područje i pripadajuća infrastruktura.

Radi konzistentnog iskazivanja financijskih izvještaja, Društvo je MSFI 16 primijenilo retrospektivno te je njegovom primjenom u financijskim izvještajima za 2019. godinu po prvi puta prikazan efekt priznavanja Koncesijskog ugovora na bilanci i u računu dobiti i gubitka za tekuće i prethodna razdoblja.

- Bitno je napomenuti da primjenom standarda u suštini nije došlo do nikakvih promjena u koncesijskom aranžmanu niti do promjena u operativnom poslovanju Luke Rijeka d.d. i njenim novčanim tokovima već se isključivo radi samo o primjeni novog računovodstvenog prikaza već ranije preuzetih obveza po Koncesijskom ugovoru, zaključuju iz Luke Rijeka.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik