Most Gradiška gradit će Integral, Đuro Đaković montaža i Zagreb montaža

Bez autora
Jun 12 2019

Most Gradiška na Savi gradit će konzorcij Integral Inženjeringa iz BiH i dviju hrvatskih tvrtki – Đuro Đaković Montaže i Zagreb montaže. Procijenjena vrijednost radova na mostu je 221 milijun kuna, odnosno 30 milijuna eura bez PDV-a, a ponuda odabranog konzorcija je iznosi 19,5 milijuna eura. U Hrvatskim cestama su zaključili da je ta ponuda valjana te su je prema kriterijima za odabir ocijenili najpovoljnijom. Gradnju mosta Gradiška u podjednakom iznosu sufinanciraju Hrvatska i BiH. Na taj su natječaj stigle ukupno tri ponude. Najniži iznos je ponudila zajednica Integral inženjeringa, Đuro Đaković montaže i Zagreb montaže. Konzorcij Heringa iz BiH i srbijanske Mostogradnje ponudio je da će most sagraditi za 33,2 milijuna eura dok je talijanski konzorcij kojeg čine ICM i Maeg Costruzioni ponudio je 36,9 milijuna eura.

Most Gradiška gradit će Integral, Đuro Đaković montaža i Zagreb montažaMost Gradiška na Savi gradit će konzorcij Integral Inženjeringa iz BiH i dviju hrvatskih tvrtki – Đuro Đaković Montaže i Zagreb montaže.

Procijenjena vrijednost radova na mostu je 221 milijun kuna, odnosno 30 milijuna eura bez PDV-a, a ponuda odabranog konzorcija je iznosi 19,5 milijuna eura. U Hrvatskim cestama su zaključili da je ta ponuda valjana te su je prema kriterijima za odabir ocijenili najpovoljnijom. Gradnju mosta Gradiška u podjednakom iznosu sufinanciraju Hrvatska i BiH. Na taj su natječaj stigle ukupno tri ponude.

Nepodmirene obveze

Najniži iznos je ponudila zajednica Integral inženjeringa, Đuro Đaković montaže i Zagreb montaže. Konzorcij Heringa iz BiH i srbijanske Mostogradnje ponudio je da će most sagraditi za 33,2 milijuna eura dok je talijanski konzorcij kojeg čine ICM i Maeg Costruzioni ponudio je 36,9 milijuna eura. U Hrvatskim cestama su pri tome isključili ponudu Heringa i Mostogradnje jer je utvrđeno da srbijanska tvrtka ima nepodmirene porezne obveze.

Ponuda talijanskog konzorcija je pak odbijena kao neprihvatljiva jer prelazi planirana sredstva naručitelja za tu nabavu. Rok za mirovanje traje 15 dana, a konzorciji čije ponude nisu odabrane imaju pravo na žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Most Gradiška bit će dug 462 metara, a širok 22,6 metara i imat će četiri prometna traka od kojih će svaki biti širok 3,75 metara.

Spoj na autocestu

Taj most ima posebnu važnost za BiH jer se nastavlja na već sagrađenu autocestu od Gradiške do Banjaluke. Početak gradnje mosta mogao bi, ovisno o žalbama, krenuti na jesen, a prema natječajnoj dokumentaciji most bi trebao biti gotov u roku 30 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Kako bi se taj dio spojio na autocestu Zagreb-Lipovac potrebno je još sagraditi i spojnu cestu od Okučana, ukupno dugu 9,5 kilometara.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik