Niže dividende za dioničare Telekoma Slovenije

Bez autora
May 15 2022

Uprava Telekoma Slovenije sazvala je za 16. lipnja skupštinu na kojoj će, između ostalog, odlučiti o korištenju bilančne dobiti za prošlu godinu u iznosu od 45,2 milijuna eura.

Prema prijedlogu, za isplatu dividendi namijenjeno je 22,7 milijuna eura. 3,50 eura bruto po dionici. To je jedan euro manje nego što su dioničari dobili prošle godine.

Prema prijedlogu, ostatak raspodjele dobiti tvrtke za 2021. godinu u iznosu od 22,5 milijuna eura trebao bi se prenijeti u sljedeću godinu, navodi se u danas objavljenom sazivu Glavne skupštine Telekoma Slovenije.

Udruženje malih dioničara Slovenije (MDS) je nakon objave saziva najavilo da će se protiviti prijedlogu o dividendi te da će suprotnim prijedlogom predložiti da društvo izdvoji 29,24 milijuna eura ili 4,50 eura bruto po dionici i da se ostatak raspodjele dobiti prenese u sljedeću godinu.

Kako pojašnjavaju u MDS-u, Telekom Slovenije premašio je prošlogodišnje rezultate i predložena dividenda je jednaka prošlogodišnjoj dividendi, uz to društvo ima slobodnu financijsku imovinu u iznosu od 54,85 milijuna eura na stavci zakonske pričuve. “Ovim prijedlogom samo pratimo politiku dividende tvrtke u zadnjih pet poslovnih godina”, dodali su.

Osim toga, MDS smatra da bi, s obzirom na broj sastanaka Nadzornog odbora i njegovih odbora, trebali ograničiti operativne troškove Nadzornog odbora i njegovih odbora. Tako Skupština očekuje objašnjenje predstavnika Nadzornog odbora prije glasovanja o njihovoj razrješnici, "zašto su se sastajali praktički svaki tjedan".

Glavna skupština će u lipnju odlučiti i o ovlasti Uprave za stjecanje vlastitih dionica, prema kojem bi društvo moglo steći vlastite dionice u roku od 36 mjeseci, ali ne bi smjelo povećati udio svih vlastitih dionica za više od pet posto.

Tako stečene dionice društvo bi moglo koristiti za zamjenu za dionice drugih društava u okviru provedbe strategije preuzimanja, za prodaju strateškom partneru i prodaju na uređenom tržištu, potonje ne bi smjelo biti jedina svrha.

Za korištenje vlastitih dionica Uprava - na čelu s Cvetkom Seršenom - inače bi morala dobiti suglasnost Nadzornog odbora, ali cijena ne bi smjela biti niža od kupoprodajne.

Glavna skupština će također odlučiti o izmjenama Statuta društva te se upoznati s novim predstavnicima zaposlenika u Nadzornom odboru Telekoma Slovenije.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik