Spoljni dug dostigao 32 milijarde evra

Bez autora
Sep 23 2021

Mali suficit tekućeg bilansa u prvom tromesečju u drugom se pretvorio u deficit od 570 miliona evra ili 4,4 odsto odsto BDP-a i to pre svega zahvaljujući manjku u robnoj razmeni od 1,6 milijardi evra.

Milojko Arsić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predstavljanju Kvartalnog monitora ocenio je da je tome najviše doprineo rast uvoznih cena pre svega energenata i repromaterijala.

“Izvoz i uvoz su se brzo oporavili i premašili su pretkrizni nivo za skoro 20 odsto. Tokom drugog tromesečja ostvaren je i visok priliv stranog kapitala, a strane direktne investicije su iznosile 731 miliona evra (5,6 odsto BDP-a), dok je neto priliv bio 428 miliona zbog odliva kapitala po osnovu kamata i dividendi”, ocenio je Arsić.

On je istakao da je spoljni dug dostigao do sada rekordan iznos od 32,2 milijarde evra koji je od 2019. godine povećan za 4,1 milijarde evra. U septembru se država zadužila za dodantih milijardu evra na inostranom tržištu. Odnos spoljnog duga prema BDP-u je 69 odsto što nije najviše do sada, zbog kako objašnjava Arsić, jačanja dinara prema evru.

Inflacija je u avgustu dostigla 4,3 odsto, blizu gornje granice cilja NBS, a Arsić ističe da veći deo Evrope ima sličnu situaciju i da ipak vlade i centralne banke i dalje prednost daju privrednom oporavku i nastavljaju sa ekspanzivnom politikom.

“Oni objašnjavaju inflaciju samo poremećajima u ponudi i lancima snabdevanja, ali mislim da je to pristrasno i da je rast cena delom podstaknut i velikom tražnjom izazvanom ekspanzivnom fiskalnom i monetarnom politikom. Ako se u nekoliko narednih meseci ponuda ne uskladi sa tražnjom može se očekivati restriktivnija politika, mada to ne treba očekivati ove godine”, istakao je Arsić.

Što se tiče deviznog kursa, u poslednjih pet godina dinar je ojačao prema evru za 10 odsto, a u prvih osam meseci ove godine za 1,8 odsto. Arsić smatra da NBS vodi de fakto politiku fiksnog deviznog kursa i interveniše i kod pritisaka na slabljenje i na jačanje dinara.

“Od aprila do avgusta NBS je kupila oko milijardu evra na deviznom tržištu i na taj način sprečila jačanje dinara. Mi smo zastupali tezu da dinar treba da slabi, ali u uslovima pritisaka na jačanje dinara ovo je dobra politika”, ocenio je on.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik