Crna Gora raskida ugovore sa četiri koncesionara

Bez autora
Nov 02 2018

Vlada je danas, zbog neispunjavanja ugovornih obaveza, donijela odluku o raskidu ugovora sa četiri koncesionara koji su koristili vodoizvorišta u komercijalne svrhe. Kako je saopšteno, sa koncesionarom Novus Montenegro iz Gusinja raskinut je ugovor o koncesiji po BOT aranžmanu za korišćenje dijela voda sa izvorišta Alipašini izvori u Opštini Plav, za flaširanje u komercijalne svrhe Raskinut je i ugovor o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Jasen“ u Opštini Bar za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe, sa koncesionarom Igorom Maslakovim iz Kruča.

Crna Gora raskida ugovore sa četiri koncesionaraVlada je danas, zbog neispunjavanja ugovornih obaveza, donijela odluku o raskidu ugovora sa četiri koncesionara koji su koristili vodoizvorišta u komercijalne svrhe.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, sa koncesionarom Novus Montenegro iz Gusinja raskinut je ugovor o koncesiji po BOT aranžmanu za korišćenje dijela voda sa izvorišta Alipašini izvori u Opštini Plav, za flaširanje u komercijalne svrhe

Raskinut je i ugovor o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Jasen“ u Opštini Bar za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe, sa koncesionarom Igorom Maslakovim iz Kruča.

Ugovor o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Vrelo“, Opština Mojkovac, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe, raskinut je sa koncesionarom „H2O Montenegro“ iz Mojkovca.

Raskinut je i ugovor o prenošenju prava korišćenja dijela karstnih izdanskih voda sa izvorišta Reževića rijeka, u Reževićima kod Budve, za flaširanje u komercijalne svrhe, sa Javnim preduzećem „Vodovod i kanalizacija“ Budva.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključenju Ugovora o hipoteci i Ugovora o zalozi između Ministarstva finansija i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), u vezi sa Ugovorom o garanciji sa KfW bankom za potrebe realizacije projekta „Crnogorsko primorje: Razvoj područja Luštice“, i prihvatila tekst ugovora.

„Zaključivanjem ovih ugovora biće obezbjeđeni kolaterali za državnu garanciju. Kreditna sredstva od 20 miliona eura koristiće se za ulaganje u energetsku efikasnost objekata i infrastrukture u sistemu prenosa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je izdavanje državne garancije za realizaciju projekta, uz obezbjeđenje kolaterala, predviđeno Zakonom o budžetu za ovu godinu.

Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju o zaključivanju Programa razvojne saradnje između vlada Crne Gore i Slovenije za period 2018-2019. godina.

U diskusiji je ocijenjeno da je Slovenija jedan od najaktivnijih donatora u Crnoj Gori i istovremeno primjer usklađenosti razvojne podrške sa strateškim prioritetima zemlje primaoca.

Navodi se da je tokom decenije razvojne saradnje, Slovenija pružila podršku Crnoj Gori u iznosu od približno 10,7 miliona eura, najviše u oblasti zaštite životne sredine, energetike, turizma i obrazovanja, ali i ekspertsko-tehničku pomoć u procesu evropske i evroatlantske integracije.

„U cilju nastavka uspješne razvojne saradnje dviju država, Vlada je prihvatila tekst Programa za period 2018-2019. Godina“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, povodom zahtjeva za izuzeće ministrice Dragice Sekulić, predsjednice Tenderske komisije u postupku davanja u zakup zemljišta radi izgradnje solarne elektrane na likalitetu Briska Gora, Vlada smatra da se radi o flagrantnoj zloupotrebi instituta izuzeća.

Kako je saopšteno, zahtjev koji je podnijet bez prethodno donijete odluke o izboru ponuđača, odbijen je ne samo kao neosnovan, već i kao neprimjeren pokušaj pritiska na Tendersku komisiju, odnosno Vladu.

„Uvjereni da iza takvog zahtjeva stoji namjera da se Vlada onemogući u vodenju ekonomske politike i zaštiti nacionalnog interesa, odlučni smo da spriječimo da sila privatnog kapitala posluži kao instrument opstrukcije države i njenih institucija, zaključeno je na sjednici“, poručili su iz Vlade.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik