Poreska uprava: "Isplata za prevoz mora da se pravda"

Bez autora
Jun 02 2019

Poreska uprava Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca, po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih trokova prevoza, a najviše do 3.914 dinara mesečno. Saglasno mišljenju Ministarstva finansija, poslodavci - poreski obveznici, dužni su da za isplate izvršene zaposlenima, na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korićenja sopstvenog vozila i sl. na osnovu kojih, u kontroli dokazuju da predmetne isplate, zaista predstavljaju naknadu troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, kaže se u odgovoru Poreske uprave.

Poreska uprava: "Isplata za prevoz mora da se pravda"Poreska uprava Srbije odgovorila je Privrednoj komori Srbije na zahtev za tumačenje u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate trošškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca, po osnovu naknade trošškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najvišše do 3.914 dinara mesečno, saznaje Tanjug.

“Saglasno miššljenju Ministarstva finansija, poslodavci - poreski obveznici, dužžni su da za isplate izvrššene zaposlenima, na ime naknada trošškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili karte za jednu vožžnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila i sl. na osnovu kojih, u kontroli dokazuju da predmetne isplate, zaista predstavljaju naknadu trošškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada”, kažže se u odgovoru Poreske uprave.

Poreska uprava navodi da je poslodavac obavezan da “svojim opšštim aktom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, kao i ugovorom o radu, bližže uređuje prava zaposlenog na isplatu trošškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada.

U PKS potvrđeno je Tanjugu da je komora ovaj odgovor Poreske uprave prosledila privrednim subjektima, članicama Privredne komore, kako bi pravilno primenjivali Zakon o porezu na dohodak građana.

Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević izjavio je da je “Grad Beograd upoznat sa odgovorom Poreske uprave PKS” i pozvao je sve “kompanije sa sedišštem u Beogradu da pošštuju Zakon o porezu na dohodak građana i miššljenje Ministarstva finansija i zaposlenima uplaćuju mesečne karte za prevoz ili da trošškove za isplatu novca na ruke pravdaju verodostojnim dokumentima, u skladu sa zakonom”.

Grad Beograd svakodnevno prima prijave zaposlenih da pojedini poslodavci ne plaćaju zaposlenima mesečne karte za javni prevoz. Od 1. juna podnosićemo prijave Poreskoj upravi protiv tih poslodavaca”, izjavio je Vasiljević.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik