U 2018. godini u rudnicima proizvedeno 6.869.088 tona uglja

Bez autora
Jan 16 2020

Vlada FBiH usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH za 2018. godinu za rudnike u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je zaduženo da u svojstvu vladajućeg društva koje provodi upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna, zajedno sa upravama rudnika uradi analizu poslovanja i utvrdi uzroke lošeg poslovanja u rudnicima uglja za 2018. godinu i o tome putem resornog federalnog ministarstva izvijesti Vladu Federacije BiH u roku od 30 dana.

U 2018. godini u rudnicima proizvedeno 6.869.088 tona ugljaVlada FBiH usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH za 2018. godinu za rudnike u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići.
 
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je zaduženo da u svojstvu vladajućeg društva koje provodi upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna, zajedno sa upravama rudnika uradi analizu poslovanja i utvrdi uzroke lošeg poslovanja u rudnicima uglja za 2018. godinu i o tome putem resornog federalnog ministarstva izvijesti Vladu Federacije BiH u roku od 30 dana.

RMU Banovići d.d. Banovići i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije su obavezani da nastave aktivnosti oko povećanja kapitala u RMU Banovići po osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.
 
Vlada Federacije BiH, također, insistira na izvršenju do sada svih njenih zaključaka u toku 2019. godine koji se odnose na uređenje ove oblasti.
 
U ovom izvještaju je navedeno da je u 2018. godini u rudnicima proizvedeno 6.869.088 tona uglja, što je 96,23 posto u odnosu na 2017. godinu, odnosno 87,05 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu za 2018. godinu.
 
Ostvarena proizvodnja uglja u 2018. godini manja je za 269.297 tona u odnosu na 2017. godinu, a manja je za 1.021.912 tona u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu.
 
Od ukupne proizvodnje uglja 76,73 posto proizvedeno je u rudnicima Koncerna, a 23,27 posto u RMU Banovići.
 
Od ukupne proizvodnje uglja u termoelektrane je prodano 84,47 posto, u industriju i široku potrošnju 13,92 posto, a u izvoz 1,47 procenata.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik