Usvojen Zakon o trgovini

Bez autora
Jul 28 2010

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o trgovini. Novi Zakon o trgovini je savremen i jasan pravni okvir za obavljanje prometa robe i usluga u Srbiji, čiji je osnovni cilj da obezbedi stabilno snabdeveno tržište, uz što intenzivniju konkurenciju i uz što manje mešanje države u trgovini robama i uslugama.Ključna rešenja predstavljaju normativnu primenu “Strategije razvoja trgovine Republike Srbije”, koju je usvojila Vlada u januaru 2009. godine. Prvi put u našem trgovačkom zakonodavstvu napravljena je precizna podela prema mestu trgovine, kao trgovine u prodajnom objektu i trgovine van prodajnog objekata, u koju spadaju daljinska trgovina, trgovina ličnim nuđenjem i trgovina u kioscima, na tezgama i slično.

Usvojen Zakon o trgoviniSkupština Srbije usvojila je danas Zakon o trgovini.   
 
Novi Zakon o trgovini je savremen i jasan pravni okvir za obavljanje prometa robe i usluga u Srbiji, čiji je osnovni cilj da obezbedi stabilno snabdeveno tržište, uz što intenzivniju konkurenciju i uz što manje mešanje države u trgovini robama i uslugama. Ključna rešenja predstavljaju normativnu primenu “Strategije razvoja trgovine Republike Srbije”, koju je usvojila Vlada u januaru 2009. godine.

Prvi put u našem trgovačkom zakonodavstvu napravljena je precizna podela prema mestu trgovine, kao trgovine u prodajnom objektu i trgovine van prodajnog objekata, u koju spadaju daljinska trgovina, trgovina ličnim nuđenjem i trgovina u kioscima, na tezgama i slično.

Novina je i uvođenje pojma trgovinskog formata kao organizaciono - tehničkog oblika trgovine, koji ima specifičnu strategiju prodaje prema kupcima i konkurentima.

Zakon predstavlja osnovni pravni okvir za rad tržišne inspekcije i prvi je korak ka daljoj decentralizaciji poslova državne uprave. Predviđeno je da poslove inspekcijskog nadzora, u delu nadzora nad obavljanjem trgovine van prodajnog objekta, obavljaju jedinice lokalne samouprave, preko komunalnih inspektora.

Taj propis ima razvojni potencijal, jer predstavlja regulatorni sistem, u kojem treba da nesmetano i intenzivno funkcioniše promet robe i usluga na našem tržištu i da se podigne postojeći nivo pravne sigurnosti i izvesnosti u poslovanju učesnika na tržištu.

Zakon treba da obezbedi pravilan i efikasan inspekcijski nadzor, ali i da otvori mogućnost prilagođavanja svojih regulatornih instrumenata intenzivnim promenama u trgovini i na tržištu, u skladu sa rešenjima u Evropskoj Uniji.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik