Preduzetnicima do pet miliona uz kamatu od 1%

Bez autora
Apr 02 2020

Istraživanja sprovedena ovih dana pokazala su da 70 odsto privrednika u Srbiji tvrdi da trenutno ima probleme u poslovanju, a oni se najčešće odnose na tekuću likvidnost, isplatu plata, obaveza prema bankama...

Zato je država odlučila da među ekonomske mere koje je pripremila kao podršku privredi uključi i povoljne namenske kredite za likvidnost i obrtna sredstva, sa kamatom od jedan odsto, za koje će firme moći da apliciraju do kraja 2020. godine. Grejs period na njihovu otplatu biće 12 meseci, odnosno godinu dana.

Krediti će privrednicima biti plasirani preko Fonda za razvoj i preko poslovnih banaka, kojima država namerava da pruži podršku tako što će učestovati u riziku otplate kredita. Reč je o svojevrsnom garantnom fondu, a prema informacijama iz Udruženja banaka Srbije, država će za ove plasmane garantovati u iznosu od 24 odsto odobrene sume.

Ko ima pravo na povoljne kredite

Još uvek nije precizirano ko će sve moći da aplicira za ove pozajmice, ali se na osnovu prezentacije zaključuje da će se mera odnositi na preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica, poljoprivredna gazdinstva i zadruge, koji obavljalju proizvodno-uslužne delatnosti.

Nezvanično, velike kompanije neće dobiti ovu mogućnost, kao ni firme koje se bave određenim delatnostima, poput igara na sreću, trgovinom, prometom naftom i naftnim derivatima i slično.

Fond za razvoj odobrava do 425.000 evra

Fond za razvoj će na raspolaganju imati 200 miliona evra za povoljne namenske kredite za likvidnost i obrtna sredstva, a trajanje ovog programa vezivalo bi se za period do kraja 2020. godine.

Rok otplate ovih kredita bio bi 36 meseci, odnosno tri godine, uključujući grejs period do 12 meseci. Bili bi propisani i maksimalni iznosi pojedinačnih kredita. Prema nezvaničnim informacijama bilo bi to za preduzetnike i mikro pravna lica – do 5 miliona dinara (oko 42.500 evra); za mala pravna lica – do 25 miliona dinara (212.000 evra), za srednja pravna lica – do 50 miliona dinara (425.000 evra). Kamata bi trebalo da iznosi jedan odsto.

To praktično znači da bi, ukoliko se kriza sa korona virusom, po optimističkim prognozama, smiri do sredine juna, malo preduzeće već na leto moglo da zatraži kredit od Fonda za razvoj. Ako bi pozajmica od 40.000 evra bila odobrena u julu ili avgustu, ova firma bi na leto 2021. godine počela da otplaćuje kredit.

Za kredite kod poslovnih banaka 2 milijarde evra

Takođe, država će pružiti podršku poslovnim bankama tako što će učestovati u riziku otplate kredita koje će banke odobravati i isplaćivati određenim kompanijama. Reč je o svojevrsnom garantnom fondu ili garantnoj šemi koju Ministarstvo finansija upravo razrađuje sa komercijalnim bankama i Narodnom bankom Srbije.

Kako se nezvanično najavljuje, jedan od uslova koji će morati da ispune preduzeća koja apliciraju za ove kredite, biće i da su u periodu pre pandemije redovno izmirivala obaveze prema državi, bankama i poslovnim partnerima.

Očekuje se da bi uvođenjem ove mere poslovne banke imale donekle fleksibilniji pristup prilikom odobravanja kredita, odnosno da će preduzeća nešto lakše dolaziti do potrebnih sredstava. Ukupan iznos kredita biće 2 milijarde evra, za kredite odobrene do kraja 2020. godine.

Rok otplate ovih kredita bio bi isti kao i kod Fonda za razvoj - 36 meseci, odnosno tri godine, uključujući grejs period do 12 meseci, pri čemu bi bio propisan i maksimalni limit pojedinačnih kredita: 25 odsto prihoda konkretnog klijenta iz 2019. godine, a najviše do 3 miliona evra.

Usvajanje programa na sledećoj sednici Vlade

Kako je najavio državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, program po kojem će se sredstva za likvidnost stavljati na raspolaganje privredi preko Fonda za razvoj biće usvojen na prvoj sledećoj sednici Vlade.

Najavljeno je i da će banke u narednih sedam do deset dana razraditi i definisati svoje kriterijume za odobravanje novca.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik