Srbija napreduje s merama za borbu protiv pranja novca

Bez autora
Jan 23 2020

Srbija je napredovala sa ispunjavanjem preporuka Radne grupe za finansijsku aktivnost, koja predstavlja međuvladinu organizaciju za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma, objavio je danas MANIVAL, kontrolni organ Saveta Evrope.Kao rezultat napredovanja Srbije od 2016. godine u jačanju okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, telo Saveta Evrope MANIVAL je u novom izveštaju, pozitivno ocenilo zemlju u ispunjavanju tri preporuke FATF-a, navodi se u saopštenju ovog organa Saveta Evrope.

Srbija je napredovala sa ispunjavanjem preporuka Radne grupe za finansijsku aktivnost (FATF), koja predstavlja međuvladinu organizaciju za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma, objavio je danas MANIVAL, kontrolni organ Saveta Evrope.

"Kao rezultat napredovanja Srbije od 2016. godine u jačanju okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT), telo Saveta Evrope MANIVAL je u novom izveštaju, pozitivno ocenilo zemlju u ispunjavanju tri preporuke FATF-a", navodi se u saopštenju ovog organa Saveta Evrope dostavljenom Tanjugu.

Prema oceni MANIVAL-a, Srbija je potpuno "usklađena" sa FATF-ovom preporukom 18 - unutrašnja kontrola i strane podružnice i zavisna preduzeća.

U izveštaju se podseća da je Srbija prvobitno u toj oblasti ocenjena kao "delimično usklađena", jer nije imala odredbu kojom se podružnice i zavisna preduzeća u većinskom vlasništvu neke strane finansijske grupe obavezuju na primenu AML/CFT programa.

Narodna banka Srbije je u avgustu 2019. godine izvršila potrebne dopune Smernica za primenu Zakona za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, čime je taj nedostatak otklonjen.

"MANIVAL zaključuje da je Srbija postigla značajan napredak u rešavanju svih preostalih nedostataka i na osnovu toga zemlja je ocenjena kao 'usklađena'", piše u izveštaju.

Dalje se navodi da je Srbija takođe preduzela neophodne korake da popravi gotovo sve ranije utvrđene nedostatke kod FATF-ove Preporuke 6, koja se odnosi na ciljane finansijske sankcije vezane za terorizam i finansiranje terorizma, tako da je sada ocenjeno da je zemlja "u velikoj meri usklađena".

Ranija ocena iz 2016. godine glasila je "delimično usklađena".

Pored toga, Srbija je otklonila i većinu nedostataka u okviru FATF-ove Preporuke 8 koja se tiče neprofitnih organizacija, konstatuje MANIVAL, uz napomenu da su preostali samo manji nedostaci i da je zbog toga ocenjena kao "u velikoj meri usklađena".

I kod ove preporuke je u ranijem izveštaju zemlja bila ocenjena kao "delimično usklađena".

U izveštaju MANIVAL-a je takođe analiziran napredak postignut u primeni novog zahteva koji se odnose na FATF-ovu Preporuku 2 o nacionalnoj saradnji i koordinaciji, koji je FATF izmenio od usvajanja poslednjeg izveštaja o praćenju Srbije.

U pogledu ove preporuke, ocena je ostala nepromenjena i glasi "u velikoj meri usklađena".

Srbija je sada "usklađena" sa pet od 40 preporuka FATF-a, i "u velikoj meri usklađena" sa njih 31.

Ostaje "delimično usklađena" sa četiri od 40 preporuka FATF-a.

MANIVAL je odlučio da Srbija ostane u pojačanom procesu praćenja i da nastavi da izveštava ovo telo o daljem napretku u jačanju primene mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, navodi se u izveštaju.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik