Privredno društvo "Hidroelektrane Đerdap" DOO

Sep 28 2010

Na osnovu člana 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS‘‘, broj 116/08) ...

Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ...

Sep 27 2010

Na osnovu čl. 69. i 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116 od 22. decembra 200...

Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srb...

Sep 24 2010

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" a.d. Takovska 2 Beograd oglašava JAVNI POZIV...

Zavod za intelektualnu svojinu

Sep 23 2010

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08), ZAVOD ZA INTELE...

Grad Leskovac - Gradska uprava za javne na...

Sep 22 2010

Na osnovu čl. 69.,70. i 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08) GRAD LES...

Grad Zrenjanin - Gradska uprava

Sep 21 2010

Na osnovu člana 69, člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama ...

JP PTT Saobraćaja "Srbija"

Sep 20 2010

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08) JP PTT SAOBRAĆAJ...

Srpska pravoslavna crkvena opština Raška

Sep 17 2010

Kao investitor, shodno obavezi iz člana 3. stava 1. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku ustupanja...

Privredno društvo "Telus" a.d.

Sep 16 2010

PRIVREDNO DRUŠTVO "TELUS" A.D. Beograd oglašava JAVNI POZIV...

Komercijalna banka AD Beograd

Sep 15 2010

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD oglašava JAVNI POZIV...

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik