pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 118.5311
USD 103.4032
CHF 103.7835
GBP 134.6638
CAD 79.1632
HRK 15.97
BAM 60.604
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
09.08.2018.Poslovno Jutro

Referentna kamatna stopa zadržana na tri odsto

Referentna kamatna stopa zadržana na tri odstoIzvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu, pre svega, očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. Nakon ovogodišnjeg minimuma u aprilu, inflacija se, očekivano, vratila u granice cilja i u junu je iznosila 2,3% međugodišnje. I prema avgustovskoj centralnoj projekciji, očekujemo da će se međugodišnja inflacija i u naredne dve godine kretati u granicama cilja.

Do kraja 2019. inflacija će najverovatnije biti ispod centralne vrednosti cilja, s tim da će joj se privremeno približiti u prvim mesecima naredne godine zbog efekta niske baze s početka ove godine. Inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede i dalje su niska i usidrena oko cilja od 3% i za godinu i za dve godine unapred.
 
Izvršni odbor je ocenio da efekti prethodnog ublažavanja monetarne politike doprinose privrednom rastu, koji se ubrzava i koji je, prema preliminarnoj proceni Republičkog zavoda za statistiku, u prvoj polovini ove godine iznosio 4,5% međugodišnje.

Prema oceni Izvršnog odbora, visok doprinos privrednom rastu potiče od investicija, koje će u narednom periodu omogućiti nastavak rasprostranjenog rasta izvozno orijentisanih oblasti privrede.

Rast investicija podržan je povoljnim uslovima finansiranja i rastom kreditne aktivnosti, kao i prilivima stranih direktnih investicija, koje više nego u punoj meri pokrivaju deficit tekućeg računa platnog bilansa i doprinose njegovom smanjenju u srednjem roku.

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega zbog neizvesnosti na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu. Kretanje svetske cene nafte i dalje je volatilno, iako se, prema fjučersima, očekuje stabilizacija do kraja 2018, a zatim i nešto niži nivo do kraja 2019. godine. Zbog rasta cena nafte očekuje se i nešto viša inflacija u međunarodnom okruženju ove godine.

Takođe, očekuje se nastavak normalizacije monetarnih politika vodećih centralnih banaka, Sistema federalnih rezervi SAD i Evropske centralne banke, što bi moglo negativno da se odrazi na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Pored toga, neizvesnost postoji i u pogledu geopolitičkih i trgovinskih tenzija i mogućih efekata na rast svetske ekonomije i volatilnost na robnim i finansijskim tržištima.

Ipak, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim pokazateljima i izgledima za naredni period.
 
Na današnjoj sednici Izvršni odbor je usvojio avgustovski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen 15. avgusta. Tom prilikom biće detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 6. septembra, zaključuje se u saopštenju Narodne banke Srbije.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share